Stort genombrott för biobaserad frigolit

Först lät den rätt osannolik – idén att tillverka en frigolit som bryts ner i naturen, återvinns som papper och kan tillverkas i befintliga maskiner. Men ett projekt inom Bioinnovation testade idéns bärkraft. Nu är ett kommersiellt genombrott nära och bolaget CellOfibers har bildats.

Jonas Norell och Jan Nordin.

Jonas Norell och Jan Nordin. Foto: Johan Olsson.

Frigolit är en stor bov till alla de mikroplaster som finns i naturen. Att utveckla en biobaserad frigolit som istället för olja tillverkas av skogsråvara innebär miljövinster på flera plan. Om den biobaserade frigoliten hamnar i naturen bryts den ner men kanske ännu mer anmärkningsvärt är att den kan återvinnas som papper.

Nu har ett konsortium visat att den här sortens biobaserad frigolit kan bli verklighet. Sammanslutningen består idag av frigolitproducenten LindePac, forskare på MoRe Research och kemiföretaget Nouryon.

Genom BioInnovations snabbspår Hypotesprövning fick sammanslutningen för drygt tre år sedan ekonomin de behövde för att göra de första testerna. Från att inledningsvis vara ett högriskprojekt har de gått från klarhet till klarhet mot att nå en kommersiell produkt. Nu ska nybildade bolaget CellOfibers tillverka det biobaserade frigolitgranulatet.

– Vi har gjort ett genombrott i tillverkningen av det här biobaserade granulatet. Nu kan vi tillverka det i större mängder, snabbare och mer tillförlitligt. Nästa steg är att ersätta frigolit i enklare produkter med låg densitet. Det skulle göra stor skillnad globalt eftersom det framför allt är den sortens frigolit som används i engångsförpackningar och andra slit-och-släng-produkter, säger Jonas Norell, vd på LindePac.

Drop-in-lösning en framgångsfaktor

En viktig målsättning har sedan start varit att den biobaserade frigoliten ska kunna produceras i befintliga maskiner. Inga dyra investeringar krävs för tillverkarna av frigolitprodukter och det ska påskynda omställningen.

Det biobaserade granulatet som ser ut precis som ”vanliga” frigolitkulor och kan användas i frigolit-tillverkarnas befintliga maskiner. Foto: Sara Wallsten.

– Det här är en av de tyngsta grejerna med vår produkt. Vi har gjort omvärldsanalyser och hittar ingen annan som har en drop-in-lösning, säger Jonas Norell.

”Styrka att forskningen är nära den industriella processen”

Ambitionen är att under första halvåret 2023 ersätta en befintlig frigolitprodukt åt en av LindePacs kunder mot en biobaserad motsvarighet. Efter det återstår optimering för att kunna ersätta frigolit med mer avancerade, attraktiva egenskaper som komplexa former och låg vikt.

Sara Wallsten

Sara Wallsten, RISE. Foto: privat.

– Projektets starka team är en stor förklaring till att vi kan uppvisa de här resultaten. Tillsammans har vi materialkännedom hela vägen till kund och vi har hittat ett bra arbetssätt där forskningen är nära den industriella processen. Det är också en styrka att LindePacs kunder kan utvärdera resultaten, säger Sara Wallsten, senior forskare MoRe Research, numera en del av RISE.

Söker investerare

Det nybildade bolaget ger sig nu ut för att söka investerare. Inledningsvis är CellOfibers produktion planerad till LindePac och Lindesberg. En maskin har beställts med leverans i början av 2023 men eftersom frigolit är skrymmande är ett sannolikt framtidsscenario att granulatproduktionen också flyttar ut i världen och närmare producentledet, exempelvis genom licensavtal.

– De finansiella medlen från Bioinnovation har varit helt avgörande för att ta oss hit. Nu är det vårt ansvar att ta det här vidare från forskningsprojekt till faktisk affär, så att vi kan bidra till att stärka Sverige och förbättra miljön, säger Jan Nordin, Senior Technical Development Manager på Nouryon fram till september.

Läs mer om projektet CelluPac som är ett steg 2-projekt inom BioInnovations utlysningsform Hypotesprövning.