Seminarieserie om resurssmart industri

Under 2021 startar BioInnovation, i samverkan med fem regionala bioekonomikluster, seminarieserien ”Resurssmart industri”. Nu söker vi företag som vill pitcha nya teknologier för branschen vid första seminarietillfället.

Piteå värd för första seminarietillfället

Seminarieserien, som genomförs digitalt, kommer att starta i Piteå med Bothnia BioIndustries Cluster som värd. Tema för seminariet är resursoptimering i de processer som använder eller framställer termisk energi och hur vi därigenom kan frigöra biomassa för nya bioraffinaderier. Redan nu har du möjlighet att lämna in önskemål om att pitcha er teknologi för branschen. Målet är att få till en matchmaking med potentiella nya samverkanspartners och att du som företagare eller forskningsutövare ska få tips om passande utlysningar och finansiering.

Vill du pitcha er teknologi?

Kontakta Ulf Westerberg, innovationsledare för Piteå Science Park och klustersamordnare för Bothnia Bioindustries Cluster, e-post: ulf.westerberg@piteasciencepark.se, tfn: 070-537 22 00.

Läs mer om möjligheten att pitcha i denna aktörsinbjudan (pdf).

Seminarieserien ”Resurssmart industri” arrangeras av BioInnovation i samverkan med de regionala bioekonomiklustren Bothnia Bioindustries Cluster, RISE Processum, Lubirc vid Lunds universitet, Klimatledande Processindustri samt Paper Province. Syftet med seminarierna är att stärka förutsättningarna för utveckling och kommersialisering av biobaserade produkter och material genom att belysa resurssmart industri från olika perspektiv.

Läs mer om seminarieserien här.