Så tar vi tillvara resursen människan

Hur har vi det med engagemanget på jobbet? Det var en av frågorna som ställdes när Paper Province arrangerade del tre i seminarieserien Resurssmart industri. I fokus för seminariet var resursen människan.

Seminariets moderatorer John Johansson, Karlstads universitet och Sandra Sundbäck, Paper Province

John Johansson, universitetsadjunkt på Karlstads universitet och Sandra Sundbäck, vd på Paper Province modererade seminariet.

Niklas Delmar från företaget Hej Engagemang var en av föreläsarna och konstaterade att;

– Bara 14 procent säger sig ha förutsättningar att känna engagemang i sina arbeten. 75 procent tycker det är ok att vara på jobbet men 11 procent tycker sig inte alls känna engagemang. Det här leder till psykisk ohälsa, ensamhet och missad kvalitet i våra relationer och i måluppfyllelse.

Även om engagemangsnivån på arbetsplatser kan ifrågasättas var engagemanget i chatten under det digitala seminariet desto större – något som visar att frågan är viktig.

Föreläsaren Niklas Delmar

Niklas Delmar, Hej Engagemang.

Niklas Delmar konstaterar att receptet för att skapa större engagemang att vi måste bli duktigare på att be om hjälp – är vi fler som hjälps åt utökas dygnets timmar, samt att vi måste jobba med det goda ledarskapet, både att leda sig själv och att låta sig ledas samt skapa förtroende och trygghet. Tydliga mål och strukturerad uppföljning ökar också arbetsprestationen.

– Förflytta kommunikationen från information till dialog! Då når vi engagemang, ägarskap och handling och vi börjar vilja göra nya saker för att få nya resultat. Då uppstår engagemang och motivation, menar Niklas Delmar.

Arne Ljung, som är beteendevetare och medförfattare av boken Respekten för människan lyfte fram två teorier – där teori X beskriver att människan har en motvilja mot arbete, där ledningen ser att personer måste tvingas, kontrolleras och dirigeras och undviker ansvar. När det i själva verket är så att människor istället tillhör något som Arne beskriver som Teori Y – där människor själva leder och kontrollerar sitt eget arbete mot angelägna mål, söker ansvar och har förmåga att använda fantasi, kreativitet och självständigt skapande för att ta sig själv och arbetet framåt.

”Kultur och strategi behöver äta frukost tillsammans”

Ett företag som jobbat starkt med dessa frågor är APak, ett familjeföretag med drygt 60 medarbetare. Vd Evelina Lindgren delade med sig hur de lagt tid och energi på företagskultur och att skapa en god arbetsplats där människor trivs och mår bra.

Evelina Lindgren

Evelina Lindgren, vd APak

– Företagskultur underlättar förändringsprocesser i bolaget, men får med fler på tåget och man kan bli bättre på kortare tid, säger Evelina Lindgren.

”Kultur äter strategi till frukost” är ett citat som Evelina Lindgren lyfter fram och som hon menar behöver modifieras.

– Historiskt har det varit ett fokus på strategi, men kulturen har under de senare åren fått ett uppsving och upplevs viktigare. Min erfarenhet är att dessa behöver finnas tillsammans, att kultur och strategi istället alltså ska äta frukost tillsammans!, säger Evelina Lindgren.

Hur gjorde då APak?

– Vi satte en övergripande vision där vi involverade medarbetarskapet i visionen. Vi identifierade vår kultur och skrev ned den. Vi identifierade också våra största utmaningar och vad vi behövde bli bättre på. Därefter gjordes en prioritering kring vad vi ville göra på kort, medellång- och lång sikt.

Hos APaks praktiseras nu kultursittningar där chefer och medarbetare kontinuerligt talar om kultur, kulturfrågor ingår i företagets program för ledarskapsutveckling och de kulturella frågorna finns med på informationsmöten och i utbildningar.

Under seminariet lyftes också exempel på hur andra industriföretag arbetat med kultur. Bland annat berättade Magdalena Ottosson från Valmet om hur de förbättrat kundupplevelsen genom att engagera en stor mängd medarbetare globalt och Antonia Eng på Stora Enso delade med sig av erfarenheter inom utvecklingen av nya sätt att genomföra internutbildningar med hjälp av digitala verktyg.

Här kan du ta del av hela seminariet.

Seminarieserien ”Resurssmart industri” är ett samarrangemang mellan det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och de regionala bioekonomiklustren Bothnia Bioindustries ClusterPaper ProvinceLubircKlimatledande processindustri och RISE Processum med syftet att främja en cirkulär och biobaserad ekonomi. Läs mer om seminarieserien!