Så ska björk och furu bli mer attraktivt utomhusträ

En utmaning för trä som används utomhus är dess förmåga att stå emot fukt. Inom innovationsprojektet IPOS pågår forskning om kemisk modifiering i form av acetylering, en modifieringsmetod som ökar motståndskraften mot fukt hos furu och björk.

Acetylering har använts länge, och acetylerat trä tillverkas idag i Nederländerna, där en av projektets industriparter – Accys Technologies – finns. Idag importeras träslag från Nya Zeeland till Europa och behandlas med metoden. Produkterna blir i första hand trädäck och utomhusmöbler. I ett fåtal pilotprojekt har man också byggt broar.

Idag acetyleras träslaget Pinus radiata från Nya Zeeland, ett snabbväxande träslag som är lätt att impregnera och som kan fås i kvistfria kvaliteter. Inom IPOS undersöks möjligheterna med acetylering för björk och tall från Skandinavien. Foto: Karin Forsman

– Metoden borde kunna användas på furu och björk som finns på närmare håll, menar Erik Serrano, som är forskare och delprojektledare vid Lunds tekniska högskola.

Karin Forsman, som är doktorand och undersöker det behandlade träets mekaniska egenskaper, förklarar;
– I trä finns OH-grupper som binder vatten. Vattnet som binds tar plats, vilket gör att träet sväller när det fuktas upp och krymper när det torkar ut. Vid acetylering tillförs ättiksyraanhydrid som går in och binder på dessa platser istället för vatten. Det gör att träet inte kan binda lika mycket fukt och därför sväller och krymper mindre. Acetylerat trä har alltså en ökad formstabilitet och bryts inte heller ned lika lätt av röta.

– Vanligt utomhusträ har en fuktkvot på cirka 20 procent men fuktkvoten för acetylerat trä är i princip alltid under tio procent, berättar Erik Serrano.

Erik Serrano och Karin Forsman.

–  Acetylerat trä är ett relativt nytt material i kommersiell produktion och i stort sett helt oprövat för bärande konstruktioner. Därför är forskningen för ytterligare materialprestanda intressant. Tall och björk är hållbara råvaror från Skandinavien. Allt fler tillämpningar kräver hållbarhetsförbättringar. Ur en miljöaspekt är därför trämodifiering och särskilt acetylering intressant, säger Ferry Bongers, Product Development Manager på Accsys Technologies.

Bärande utomhusträ är ett delprojekt innovationsprojektet IPOS – Innovationspotential för det biobaserade samhället. Projektet består av fyra delprojekt och har en budget om totalt 52 miljoner kronor. Innovationsprojektledare är Karin Sandberg, RISE.
Medverkar i delprojektet gör Lunds Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska högskolan, RISE, TMF (Trä- och Möbelföretagen), Akzo Nobel, Moelven Töreboda, Rothoblaas, Vanhälls Såg, Miebach, Simonin, Cerdia, Accys Technologies, Innoventum, Koskisen, Modvion och Novana.