Resurseffektiv processforskning och rustade forskningsledare mål för nystartad företagsforskarskola

– Behovet av att ta fram effektiva produktionslösningar och produktionsprocesser har aldrig varit större med tanke på den omställning som vi nu står inför.
Det konstaterar Merima Hasani vid Chalmers som är koordinator för Företagsforskarskolan Resurssmarta processer.

Företagsforskarskolan gick från plan till verklighet under hösten 2021. Elva doktorand- och post doc-projekt beviljades medel i en utlysning som genomfördes av BioInnovation och Vinnova. Forskningsprojekten ska bidra till ökad kunskap om fiberlinjen, pappers- och kartongprocesser, kemikalieåtervinning och helt nya processkoncept inom skogs-, textil- och kemiindustrin.

Merima Hasani

Merima Hasani, docent vid Chalmers, är koordinator för företagsforskarskolan Resurssmarta processer.

”Framtidsinvestering för biobaserad industri”

– Hela industrin har en stor uppgift framför sig. För att kunna ställa om till ett biobaserat cirkulärt samhälle behöver vi utveckla industrins processer, säger Merima Hasani. Det finns otroligt mycket att göra. Samtidigt ser vi att kompetensförsörjningen inom området blivit eftersatt. Materialforskning har länge varit i fokus och processteknisk forskning har tryckts ut på industrierna. Men det finns djupa och komplexa frågor inom processteknisk forskning som behöver lösas gemensamt.

Hon fortsätter;

– Det vi gör nu är en framtidsinvestering för biobaserad industri, genom att vi länkar ihop våra forsknings- och utbildningsaktiviteter mellan olika akademiska och industriella parter.

Merima Hasani har själv doktorerat i nära koppling till industrin.

– Jag blev tidigt fascinerad av att bygga nya strukturer med nya egenskaper, och doktorerade inom kemisk modifiering av cellulosa vilket blev min ingång till skogsindustriell forskning. Forskningsprojektet hade finansiering från Södras forskningsstiftelse och var nära kopplat till massaindustrin och Södra, berättar hon.

Utbildning för handledare och doktorander

Företagsforskarskolan höll en kick-off den 12 januari 2022. De flesta doktoranderna och postdoktorerna är nu i gång med sina projekt. Under våren startar kursverksamheten med en femton veckor lång gemensam kurs för doktoranderna, men också för deras handledare. Merima Hasani förklarar att det är unikt att samla handledare på det här sättet.
– Vi har brist på forskningsledare, handledare och lärare på universitetsnivå inom processområdet. Många av oss som forskar och undervisar har en processbakgrund men har inte nyttjat detta tillfullo utan arbetat i andra forskningsprojekt där det varit lättare att få finansiering, säger hon och fortsätter;

– Nu ska vi äntligen få en möjlighet att ta tag i detta och vidareutbilda de handledare som jobbat nära kemiteknik och processforskning till framgångsrika forskningsledare. Det finns en stor handlingskraft bland alla parter, det märktes på kick-offen, berättar Merima Hasani.

– Det är också fantastiskt kul att industrikollegorna vill engagera sig i kurser och inte bara i forskningsprojekten. Det är en styrka för forskarskolan, understryker hon.

Anders Brolin

Anders Brolin, Director Group Innovation and R&D, Stora Enso

– Sverige är tillsammans med Finland ledande nationer inom skoglig bioekonomi, säger Anders Brolin, Director Group Innovation and R&D på Stora Enso och ledamot i BioInnovations programstyrelse. Om vi ska accelerera omställningen till en bioekonomi måste vi se till att kunskaperna och forskningen om våra biobaserade processer stärks och vidareutvecklas. Därigenom skapar vi möjligheter att vidareutveckla existerande förnybara fiberbaserade förpackningslösningar och biomaterial, men även ta fram nya fiberbaserade produkter för världsmarknaden.

 

Om företagsforskarskolan Resurssmarta processer

Företagsforskarskolan Resurssmarta processer ska lyfta fram och positionera processteknisk forskning genom att:

  • Ta fram ny kunskap och nya forskningsresultat
  • Etablera processteknisk kursverksamhet på forskarutbildningsnivå
  • Stärka band mellan industri och akademi
  • Skapa nya nätverk och möjligheter för framtida utbildnings- och forskningsinitiativ.

Forskarskolan koordineras av Chalmers och KTH i samverkan med forskningsplattformen Treesearch, där Treesearch står för kommunikationsinsatser och forskningsinfrastruktur. Läs mer på www.resurssmarta.se. Forskningsprojekten finansieras av BioInnovation genom Vinnova samt av företag, universitet och institut.

Läs mer om projektet och doktorand- och post doc projekten här!