Resultat som barkar åt att ett biobaserat lim kan bli verklighet

Inom träindustrin används stora mängder lim vid bland annat tillverkning av träpaneler och i produktion av plywood. Men det lim som används idag innehåller ämnen som både är hälso- och miljöskadliga. Genom att använda bark från svenska skogar har projektet viBRANt tittat på möjligheten att ta fram ett biobaserat alternativ.

– Vi på Sveaskog är intresserade av att hitta nya användningsområden av den skogsråvara vi har. Att använda alla delar av trädet tror vi är vägen för att lyckas med omställningen till en bioekonomi, säger Ann-Britt Edfast, FoU-chef på Sveaskog, som är en av de deltagande parterna i projektet.

Ann-Britt Edfast, FoU-chef på Sveaskog.

Lim som idag används vid tillverkning av bland annat plywood innehåller fenol, isocyanater och formaldehyd – det sista är ett ämne som enligt Kemikalieinspektionen både är allergi- och cancerframkallande. Projektet viBRANt har testat och även lyckats att verifiera hypotesen att det går att tillverka ett lim fritt från dessa skadliga ämnen baserat på tannin och lignin från granvedsbark.

– Vi har utvecklat en integrerad och hållbar process för effektiv extraktion och fraktionering av bark och resultaten visar på att det går att använda de erhållna lignin- och tanninfraktionerna för att utveckla biobaserade lim för plywoodproduktion som dessutom har mycket goda mekaniska egenskaper. Det finns med andra ord goda förutsättningar för att omvandla dagens överskott av bark till ett grönt, biobaserat lim, säger projektledare Ulrika Rova, professor på LTU.

Ulrika Rova, projektledare för viBRANt och professor vid LTU.

Den huvudsakliga utmaningen för att komma vidare med en industriell produktion, menar Ulrika Rova, är att utveckla en syntes i tillräckligt stor skala som gör processen tekniskt och ekonomiskt genomförbar.

– En lyckad utveckling av ett biobaserat lim skulle dels öka värdet på råvaran och dels innebära att Sveaskog är med och bidrar till en grön omställning, avslutar Ann-Britt Edfast på Sveaskog.

Om viBRANt

Projekttyp: Hypotesprövningsprojekt steg 1
Projektperiod: November 2018 till maj 2019
Budget: 668 000 SEK
Deltagare: Luleå tekniska universitet (LTU), Sveaskog, Högskolan i Borås, RISE SICOMP och Nefab.

Läs mer om projektet viBRANt.