Programkonferens med fokus på framtidens cirkulära biobaserade produkter och processer

Den 28 september bjöd BioInnovation in till programkonferens på Tekniska museet i Stockholm. I rampljuset stod spännande forskning och projektresultat som visade på möjligheterna för en biobaserad cirkulär omställning i flera viktiga branscher; från textil och kemi till träbyggande och förpackning.

Ulf Johansson, Global Raw Material Area Manager, IKEA.

Kickade igång dagen gjorde Ulf Johansson, Global Raw Material Area Manager, på Ikea:

”Träbaserade produkter är en stor del av Ikeas designidentitet historiskt och i framtiden. Sett till vår klimatpåverkan har just materialen överlägset störst footprint – här krävs det att vi satsar på och driver innovation för att nå våra mål”

Programkonferensen gick vidare med att sätta fokus på framtidens processindustri och Heino Kuusk, utvecklingschef på 50-års jubilaren BIM Kemi, blickade mot morgondagens kemiindustri:

”I förflyttningen mot biobaserat och cirkulärt måste vi prioritera områden med tydligt kundvärde; vad är bäst för kunden ur ett hållbarhets- och lönsamhetsperspektiv? Då kan satsningarna få genomslag”.

Projektet tar oss närmare en möjlig cirkulär värdekedja inom textilsektorn

Området cirkulär och biobaserad textil visade på möjligheterna för olika återvinningstekniker. Här berättade Miguel Sanchis Sebastiá om ShareTex projekt att cirkulera cellulosbaserade textilfibrer till fibrer i ny textil:

”Projektet tar vi oss närmare en möjlig cirkulär värdekedja inom textilsektorn. Vi har tydliga indikationer på att vi kan återvinna både bomull och viskos till nya textilfibrer”.

Panelsamtal

Kerstin Jedvert, Chalmers industriteknik, Ulrika Simonsson, TEKO och Sofia Öberg, Artex deltog i ett panelsamtal om cirkulär textil lett av moderator Maria Ström, The Loop Factory.

I samma anda lyftes också en studie inom BioInnovations textilsatsning Circular Textile Innovations (CITEX) som visar att en svensk anläggning för mekanisk textilåtervinning har bra potential, det bekräftades av Sofia Öberg på Artex:

”Våra kunders efterfrågan på det återvunna materialet är mycket större än vad vi kan tillverka i nuvarande pilotanläggning. En industriell process måste till för att möta marknadens behov”

Innovativt cirkulärt träbyggande illustrerades av Modvion som är först ut att bygga modulära vindkraftstorn i trä och Maria Glansén, Tomorrow Machine, berättade om ett nytt biologiskt nedbrytbart material som vill ersätta dagens livsmedelsförpackningar. En av deras projektpartners är dryckesproducenten Eckes-Granini med varumärken som God Morgon och Brämhults.

”Vi ger oss på att förpacka dryck under längre tid, ett utmanande projekt där vi har en stark samarbetspartner med på resan”.

BioInnovation gör att vi som start up kan ta lite större risker

Lars Sandberg, Blue Ocean Closures, annonserade två färska samarbeten med L’oreal och Coca Cola och pratade om styrkan med BioInnovations projekt:

”BioInnovation gör att vi som start up kan ta lite större risker, gå in på nya områden och få kontakt med varumärkesägare som vi kanske inte hade träffat annars. Att göra tillsammans är nyckeln”.

Ta del av programmet för dagen här!