Prioriterade Rubrikområden för nya innovationsprojekt i BioInnovation

shape

BioInnovations Programstyrelse hade möte onsdag 9 mars. De beslutade då att följande Rubriker kommer att prioriteras för fortsatt utveckling i processen kring framtagandet av nya innovationsprojekt i BioInnovation.

Chemicals & Energy

 • Bulk-och plattformskemikalier baserade på sockerplattformen
 • Utveckling av teknik för hållbara biodrivmedel från lignocellulosa
 • Bioplaster
 • Nya värdekedjor baserade på restströmmar från lantbruk, livsmedels- och skogsindustri samt nya bioråvaror
 • Högvärdiga extraktivämnen och förbättrade separationsprocesser

Construction & Design

 • Komponentleverantörer
 • Användning av trä utomhus
 • Renovering och påbyggnad
 • Byggkomponenter
 • Interiör design och kommunikation
 • Isolering
 • Produkt- och tjänsteutveckling

Materials

 • Biokompositer
 • Skumbaserade material och processer
 • Högdeformerbart papper
 • Textilfiberseparation
 • Design och materialupplevelse

BioInnovations Expert Teams leder arbetet med att utveckla ovanstående Rubriker till Diskussionsunderlag. Utvecklingsarbetet sker i öppen extern samverkan för att säkra behovsägarförankring och förutsättningar för kommande ledarskap. Generalförsamlingen beslutar den 18 maj 2016 om ytterligare prioritering och klustring för fortsatt utveckling (mindre än tio förslag förväntas prioriteras). 

Om du redan nu är intresserad att engagera dig så är du välkommen att kontakta våra Expert Team-ordföranden.