Plank och reglar från rivningshus blir till nya fasader

När en byggnad rivs åker det mesta av virket till förbränning. Tänk om det går att förlänga livstiden på delar av trämaterialen genom att använda dom i nya husfasader? Nu undersöker bransch och forskare hur vi kan öka återvinningen genom att låta nya arbetssätt och samarbeten ta form.

Karin Sandberg, Rise. Fotograf: Johan Olsson.

– Här jobbar vi med filéerna av trädstammen, det kan vara gamla golvplankor eller reglar som istället för att slängas på avfallshögen kan återvinnas till nya fasadelement. Det vi testar är något helt nytt men det bygger på gammal beprövad kunskap, säger Karin Sandberg, projektledare och senior forskare på RISE.

Med ”beprövad kunskap” menar Karin Sandberg att projektet använder samma teknik som sågverken när de skannar ytan på juvenilt trä för att upptäcka kvistar, sprickor och annat som påverkar virkeskvalitén. Forskarna kommer också att använda sig av datortomografi för att bedöma plankornas kvalitet invändigt, en utmaning är att återbrukat trä ofta innehåller spikar och andra metallföremål.

– Vi vill veta vilken teknik som är lämplig för att maskinellt sortera återvunnet material utifrån kvalitet, men också ta hjälp av AI för att förstå hur stor del av det insamlade materialet som går att använda när vi tar hänsyn till kundens krav om att fasaden ska ha ett visst utseende och uttryck, säger Peter Bomark, forskare på RISE och delaktig i projektet.

I projektet ingår också att göra en materialflödesanalys, bedöma tillgången på det återvunna materialet och göra livscykelanalyser som kan ligga till grund för miljöcertifiering.

Redo att använda ”rivningsträ” i produktionen av nya träprodukter

Tempot är högt. Projektet har som ambition att ta fram ett fasadelement som kan användas på kompetenscentrat Arctic Center of Energy som just nu byggs i Skellefteå. Vägen dit går via en ny värdekedja som representeras av projektpartners i form av bland annat fastighetsägare, byggföretag, återvinningsaktörer och tillverkare av fasadelement. I projektet kommer träavfall från fastigheter som rivs i Lotus regi att samlas in av Ragn-Sells för att transporteras till RISE, Luleå tekniska universitet och Norsjö Trä. Tillsammans ger de sig på att utveckla en första prototyp:

Frank Signarsson. Foto: Lars Westerlund.

– Själva processen är på plats. Vi har tidigare erfarenhet av detta och investerar just nu i en robot som är särskilt utvecklad för att föra in återbrukat spillvirke i vår produktion av träprodukter till byggsektorn, säger Frank Signarsson, produktionschef på Norsjö Trä, och fortsätter:

– Det vi behöver är kunskap och att sätta spelreglerna som säkrar tillgången på återbrukat trä. Först då är det motiverat att göra de investeringar som krävs i kritiska moment, som att på automatiserad väg detektera och avlägsna metallföremål från plankorna. Det här projektet är ett stort steg mot att på industrialiserad väg ta hand om byggsektorns gamla virke.

”Klokt att ha påbörjat resan”

Att bedöma tillgången på återvunnet material är svårt eftersom det i princip inte går att kartlägga vilka hus som ska rivas och kvalitén på de trärester som blir. Som ett första steg kan det enligt Karin Sandberg bli aktuellt att blanda trä från industriella restströmmar och återvunnet trä i fasadmaterialen för att på så vis säkra volymerna för storskalig produktion.

Annica Lindbäck. Foto: Kim Holthe

Byggföretaget Lindbäcks i Piteå är en annan projektdeltagare. De bygger flerbostadshus i trä genom att tillverka moduler med hög färdigställandegrad som monteras likt legoklossar direkt på byggplatsen.

– Byggsektorns klimatavtryck är stort och det händer mycket som ska göra sektorn mer hållbar, bland annat har Boverket fått i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder som främjar cirkulärt byggande i framtiden. Att ta hand om de material som redan är i omlopp ser jag som en självklar utveckling och just fasadmaterial är ett bra första steg, inte minst eftersom vi då fortsätter att binda koldioxiden. Det känns klokt att ha påbörjat den här resan, säger Annica Lindbäck, hållbarhetsansvarig på Lindbäcks.

Om projektet

Deltagare: RISE, Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Norsjö trä, Trä och teknikcollege, PEAB, Lindbäcks Bygg, Brön Bo Produktion, GrönBo Produktion, Skebo, Würth, Ragn-Sells Recycling, Snidex, IsoTimber, Lotus Maskin och Transport och Skellefteå kommun.

Budget och tidplan: Projektet har en total budget på 6,3 MSEK och kommer att pågå under cirka två år – från juni 2023 till juli 2025.