Nytt trämaterial ska ersätta plast i snöskotrar

PaperShells träbaserade material har på kort tid seglat upp som en möjlig ersättare till plast och aluminium. Nu satsar de på storskalig produktion med förhoppningen att minska en rad branschers klimatavtryck. I ett BioInnovation-projekt har PaperShell bland annat utforskat om deras material kan användas för att göra mer hållbara snöskotrar: ”Resultaten öppnar för förbättringar av många vinterfordon”, säger Christian Lystrup, vd på elsnöskoterföretaget Vidde.

Christian Lystrup, vd på elsnöskoterföretaget Vidde.

De beskriver sin innovation som ett slags omvänd ingenjörskonst. PaperShell ”bygger tillbaka” trä från papper och resultatet blir ett material som kan pressa ner klimatavtrycket i en rad produkter. Materialet kan ersätta plast, aluminium och glasfiber i allt från kretskort till fordonsdelar, byggelement och diverse konsumentprodukter. Bland företagets samarbetspartners finns exempelvis fordonstillverkarna CAKE, Polestar och Vidde.

Starkare än både plast och trä  – och lättare än aluminium

Nu siktar PaperShell på de stora volymerna. 2023 öppnade de sin första automatiserade lina på fabriken i Tibro och ett stenkast därifrån byggs en ny anläggning med ytterligare två linor, redo att invigas våren 2024.

– Vi tar papper och tillsätter bindemedel. Bindemedlet är baserat på en bearbetning av den hemicellulosa som finns naturligt i trä men som avlägsnas i papperstillverkningen. Materialet vi får ut är 100 % naturligt, starkare än både plast och trä och lättare än aluminium, säger Anders Holmkvist, CTO på PaperShell.

– Vårt material kan produceras i stora volymer och det kan formpressas till en rad olika funktioner, det är detta som gör att vi kan göra skillnad på riktigt.

Enligt PaperShells beräkningar reduceras koldioxidavtrycket med 90% när materialet ersätter en plastartikel, motsvarande siffra när aluminium ersätts är 98%. Väl uttjänt återvinns förvisso materialet som trä men eftersom nästan allt träavfall eldas upp letar PaperShell sätt att samla in och återföra materialet till skogen. Lyckas dom innebär det att en kolsänka skapas.

Kan minska vinterfordons klimatpåverkan

I flera forskningsprojekt inom BioInnovation har PaperShell utforskat materialets potential. Ett av projekten har gått ut på att tillsammans med elsnöskoterföretaget Vidde testa om det lämpar sig för olika komponenter i elsnöskotrar.

Prototyp.Bild: PaperShell

Projektresultaten visar att Vidde genom att använda PaperShell kan tillverka snöskotrar som tål sträng kyla och som låter betydligt mindre än de snöskotrar som är vanligast idag. Genom att göra materialskiftet och en rad andra åtgärder blir koldioxidutsläppen från deras elsnöskotrar 85% lägre jämfört med en vanlig snöskoter.

– Snöskoterbranschen har hittills varit en i princip oreglerad utsläppsbov och står för mycket av bullerproblematiken i arktisk miljö. Våra snöskotrar är elektriska men också hållbara i design och materialval. Vi byter ut plast och metall mot biobaserade material och gör det på ett sätt som gör driften mer energieffektiv och förlänger elsnöskoterns livslängd, säger Christian Lystrup, vd på Vidde och konstaterar:

– Resultaten öppnar för förbättringar av många vinterfordon.

Bild: Vidde

Fortsätter utveckla för att göra bindemedlet mer cirkulärt

Viddes och PaperShells samarbete har gått vidare i ett projekt inom innovationsprogrammet Lighter, och våren 2024 släpps förserien av Viddes hållbara elektriska snöskoter. I den finns de första komponenterna där klimatbelastande material har ersatts med PaperShell. Ungefär samtidigt, i ett annat BioInnovation-projekt, har PaperShell deltagit i jakten på nya värdekedjor för restprodukter från jordbruket och studerat om de kan användas i deras bindemedel.

– Bindemedlet är vår heliga ko. Vi har ett hundra procent biobaserat recept men vill fortsätta mot ökad cirkularitet genom att se om vi kan använda restprodukter, säger Anders. BioInnovations samverkansprojekt är fantastiskt bra för att få tillgång till djupgående forskarkompetens och bygga samarbeten med andra aktörer.