Nytt projekt kan få fler gamla kläder att återvinnas till ny textil

Bara en procent av alla kläder som produceras är gjorda av återvunnen textil. Inom EU tas initiativ för att få till stånd en mer hållbar och cirkulär textilbransch, och ett nystartat BioInnovation-projekt vill bidra till utvecklingen genom att erbjuda återvunna textilfibrer till klädproducenterna.

Miguel Sanchis. Foto: ShareTex

Inom modebranschen pågår ett skifte från dagens linjära flöden mot ökad cirkularitet och hållbarhet. Initiativ på EU-nivå har bland annat resulterat i lagkravet att hushållens textilier från och med 2025 ska samlas in separat, ungefär som vi gör med kartonger och tidningar. När det blir lättare att samla in textil aktualiseras också behovet av att hitta sätt att återvinna den.

– Den textil som återvinns idag används primärt till andra, mer lågvärdiga produkter som tilläggsisolering. Vi har få metoder för att återvinna textil till nya fiber som kan gå in i textilproduktionen igen. För att minska det här enorma resursslöseriet behövs mer kunskap och nya processer för textilåtervinning, säger Miguel Sanchis, CEO ShareTex.

Ny process kan öka andelen återvunnen textil i kläder

ShareTex har utvecklat en process som återvinner fibrer till hög kvalitet – på så vis kan en textilfiber som exempelvis bomull cirkulera flera gånger. Det kan jämföras med de processer som finns för textilåtervinning idag, där bomullsfibrerna återvinns direkt till viskos. Och när viskosen är uttjänt kan den inte bli till ny textil igen.

Med själva återvinningsmetoden på plats ska ShareTex nu göra de återvunna fibrerna användbara för textilproducenterna. Inom ramarna för ett nystartat BioInnovation-projekt är målet att utveckla en teknik för att spinna fibrerna till trådar som sedan kan gå tillbaka in i textiltillverkningen. Tillsammans med RISE och Lunds universitet utvecklas spinningprocessen, och maskintillverkaren Valmet utforskar vilka maskiner som passar för uppdraget.

Mirka Sireni. Foto: Lotta Forssell

– Den väletablerade teknik och kunskap vi har från pappers- och massaindustrin kan tillämpas också på textilfiberprocesser. Nu investerar vi i teknikutveckling och tillsammans med såväl kunder som partners använder vi våra pilotanläggningar för att utveckla processer för textilfiber, säger Mirka Sireni, Affärsutvecklingschef inom återvunna och cellulosabaserade textilfiber, Valmet.

H&M: ”Den cirkulära aspekten är extremt viktig”

H&M finns också med i projektet. De ger stöttning bland annat genom att jämföra det som produceras av den återvunna tråden mot befintliga material och då säkerställa att den återvunna textilen lämpar sig för olika kommersiella ändamål.

Neal Fernandez. Foto: Privat

– Genom att finnas med som en stödfunktion i tidiga projekt och längre fram tillgängliggöra vår supply chain kan vi snabba på implementeringen av mer hållbara material. Tanken är att vi och många fler branschaktörer ska ta del av de innovationer vi stöttar. Bara då kan produktionen komma upp i så storskaliga volymer att skiftet mot cirkulära och mer hållbara material kan slå på bred front, säger Neal Fernandez, Project Manager, H&M Circular Innovation Lab och fortsätter:

– Den cirkulära aspekten är extremt viktig. Vi måste ta tillvara de material som redan finns på marknaden och komma bort från det linjära flöde som dominerar idag.

När projektet avslutas 2024 ska det på labbnivå demonstrera hela processen.

– Förhoppningsvis ska det här projektet ta oss ett steg närmare en möjlig cirkulär värdekedja inom textilsektorn, säger Miguel avslutningsvis.