Nytt från Programstyrelsen

BioInnovations Programstyrelse sammanträdde i Stockholm den 8 maj 2018. Vid mötet fattades bland annat beslut om en utlysning för nya hypotesprövningsprojekt.

Kort om pågående verksamhet och projekt

Marie Johansson, Linnéuniversitetet och RISE, har utsetts till ordförande i Expert Team Construction & Design.

Från programkontoret deltog Linda Larsson, kommunikationsansvarig för BioInnovation, som berättade om programmets kommunikationsarbete, samt Oscar Högberg som nyligen tillträtt sin tjänst och som kommer att jobba med ledningsstöd och projektstöd.

Ett arbete pågår med att utveckla ”BioLyftet” – en modell för att hjälpa små och medelstora företag (SMF) att byta till hållbara material. Här kan du läsa mer om förstudiearbetet som leds av Swerea IVF.

Programledningen har arbetat med att säkerställa en effektiv och likvärdig hantering av alla projekt, och har därför under vintern arbetat fram och dokumenterat en process för Starta-stötta-avsluta projekt tillsammans med ett omfattande stödmaterial. Processen kommer att sjösättas efter sommaren.

Beslut om utlysningar

En utlysning av Hypotesprövning steg 1 kommer att öppna i juni. Denna gång finns även möjlighet för mindre och nystartade företag att ansöka. Läs mer om pågående och planerade utlysningar här.

Datum klart för Årskonferens

BioInnovations Årskonferens kommer att äga rum den 17 januari 2019 i Göteborg tillsammans med en gemensam slutkonferens för projekten i utlysningarna ”Innovationsprojekt 2015” och ”Biobaserade innovationer i offentligt finansierad verksamhet”.