Nytt från Programstyrelsen 7 november 2018

Programstyrelsen för BioInnovation sammanträdde i Näringslivets hus i Stockholm den 7 november.

Nya projekt
Programchef Anna Wiberg berättade om att 11 nya projekt inom hypotesprövning steg 1 nu fått klartecken att starta. Dessutom har sex projekt inom hypotesprövning steg 2 nyligen startat samt fyra projekt inom den tematiska utlysningen ”Utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter”. Den sistnämna genomfördes i samarbete med Business Finland och CLIC Innovation. Projekten presenteras på hemsidan allt eftersom de kommer igång.

Verksamhetsplan 2019
Programstyrelsen fattade också beslut om att fastställa BioInnovations verksamhetsplan för 2019. I planen ingår en översyn av BioInnovations utlysningsstruktur, där Innovationsprojekten tar en paus och resurser flyttas över till fler och större tematiska utlysningar. Samverkansprocessen kommer att vara central för att identifiera relevanta teman för kommande tematiska utlysningar. Därtill kommer utlysningarna för hypotesprövningsprojekt att ges på en mer regelbunden basis – steg 1 kommer att vara ständigt öppen och steg 2 kommer att vara en riktad utlysning varje halvår.

BioLyftet
Projektbeskrivning och budget för BioLyftet 2019 har fastställts. BioLyftet är en utbildningssatsning som riktar sig till små och medelstora företag som praktiskt vill påbörja övergången till att använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material. Läs mer om BioLyftet.

Årskonferens och Generalförsamling
BioInnovations Årskonferens genomförs den 17 januari i Göteborg. Läs mer om konferensen och programmet.

BioInnovations Generalförsamling kommer att hållas den 4 juni i Stockholm.

Nya utlysningar
En fjärde utlysningsomgång av hypotesprövning steg 1 kommer att öppna i december. Därefter blir det en ständigt öppen utlysning. Steg 2 kommer att genomföras som en riktad utlysning till behöriga varje halvår.

Nästa tematiska utlysning kommer att ha temat ”Möjliggörande teknologier för biobaserade kemikalier, material och produkter”. Utlysningen beräknas öppna i april 2019.