Nya insikter när storsatsning på cirkulär textil avslutas

BioInnovations stora textilsatsning Circular Textile Innovations, CITEX, är i mål. Det tre år långa innovationsprojektet har haft som drivkraft att bidra till en cirkulär, giftfri och fossilfri textil värdekedja i Sverige – nu presenterar projektet intressanta insikter och resultat.

I BioInnovations stora textilsatsning CITEX har forskare och företag från olika branscher slutit upp. Tillsammans har de utforskat hållbarheten och lönsamheten i olika återvinningstekniker och hur vi får in mer återvunnen biobaserad textilfiber i nytillverkningen.

Heidi Hautajärvi Stenmark, RISE, gav en översikt över CITEX projektet. Foto: Linda Larsson.

– Systemperspektivet är jätteviktigt, att se till varje pusselbit i befintliga och nya värdekedjor och hur de genom att interagera kan bidra till att öka cirkulariteten hos biobaserade textilier. CITEX har samlat aktörer med olika bakgrund och forskningen har haft olika inriktningar, samtidigt är det tydligt hur alla delar går ihop och att vi genom att samarbeta stärker en cirkulär textil värdekedja i Sverige. Nu lyfter vi satsningen i Almedalen och planerar för aktiviteter på EU-nivå, säger Heidi Hautajärvi-Stenmark, projektledare för det koordinerande delprojektet inom CITEX.

Textilrivningsanläggning har stor potential att bli lönsam

För att bidra till att öka cirkulariteten i biobaserad textil har CITEX utforskat möjliga återvinningsvägar för regenererade textilfiber som viskos och lyocell. Här har de kemiskt återvunna fibrerna använts för att tillverka prototyper inom textil, förpackning och kemiska byggstenar. Sverige har idag flera anläggningar för kemisk återvinning men saknar en mekanisk textilrivningsanläggning. Ett annat delprojekt inom CITEX har undersökt potentialen i en sådan anläggning, det skulle i förlängningen bidra till etableringen av en textil värdekedja i Sverige.

– Resultaten är tydliga; det finns stor ekonomisk och miljömässig potential för en svensk kommersiell textilrivningsanläggning. Tekniken finns, den stora utmaningen i en etablering är att våga vara först och att vara uthållig, säger Johan Standberg, projektledare för CITEX delprojekt Mekanisk textilåtervinning – roadmap för svensk processkapacitet.

Klassificeringssystem efterfrågas

Tahani Kaldéus presenterade en översikt av – och de viktigaste resultaten från– projektet Kemisk återvinning av konstgjorda cellulosafibrer (MMCF). Foto: Linda Larsson.

Att komma upp i storskaliga volymer och säkerställa textilflöden som är homogena och kvalitetssäkrade ringas in som två viktiga förutsättningar för att hitta lönsamhet i en cirkulär textil värdekedja. Flera kommande lagförslag pushar textilindustrin i den riktningen, närmast är kravet att hushållens textilavfall ska samlas in separat från 2025.

– Nu behöver vi komma upp i tillräckliga volymer genom att gemensamt jobba upp system för insamling och sortering av textil. Här är också något slags klassificeringssystem önskvärt, för att lättare förstå kvalitén på återvunna textilfiber och vad de bäst används till, säger Tahani Kaldéus, projektledare för CITEX delprojekt Kemisk återvinning av regenererade fibrer.

Sveriges energimix klar konkurrensfördel

Av CITEX projektresultat att döma går det att optimera befintliga processer, exempelvis visar de att mängden kemikalier i viskostillverkningen kan minska med 30 procent utan att kvalitén blir lidande, kunskap som nu delas i en artikel i den akademiska tidskriften Journal of Sustainability.

Ett annat delprojekt som visar på möjligheterna att spinna garn av delvis återvunnet bomullsavfall har ringat in energimixen vid garntillverkningen som en av de faktorer med störst inverkan på hållbarheten. Här har Sverige med sin stora andel förnybara energi en klar konkurrensfördel. Ett annat småskaligt test som gjordes inom CITEX visar på en ny potentiell svensk värdekedja. Där har återvunnen ull och bomull använts av Boma Väveri för att tillverka mattor, som i sin tur har fått positiv respons bland slutkunderna.

H&M Group är delägare i Tree To Textile, de har en ny teknik för att producera biobaserade textilfibrer med lågt miljöavtryck och har medverkat i CITEX.

– När vi snackar hållbarhet i branschen pratar vi ofta om att saker ska stoppas men de stora förändringarna kommer av att våga göra. Det här projektet visar att näringslivet är progressivt och redo för förändring, om vi kan komma med lösningar till politikerna så kommer de att lyssna.

Vi behöver få in lönsamhet och skalbarhet i cirkulära affärsmodeller och se till att vi gör hållbart mode till många, säger Marcus Hartmann, hållbarhetschef H&M Norden.

Cecilia Tall, RESource och moderator för dagen, leder ett panelsamtal. Foto: Linda Larsson.


Innovationsprojektet Circular Textile Innovations (CITEX) bidrar till en cirkulär, giftfri och biobaserad textil värdekedja i Sverige. För att åstadkomma detta rymmer CITEX ett samlande koordineringsprojekt och tre delprojekt med fokus på:

  • Kemisk återvinning av regenererade fibrer som studerat sorteringsteknik, hantering av färgämnen och olika återvinningsprocesser för regenererade fiber. Målet är att de ska ingå i cirkulära giftfria flöden.
  •  Innovativa fiberblandningar och garnspinningstekniker som utforskar möjligheten att öka användningen av biobaserade återvunna fiberslag i textilmaterial.
  • Mekanisk textilåtervinning – roadmap för svensk processkapacitet som har undersökt förutsättningarna för att etablera en svensk kommersiell textilrivningsanläggning.