Ny projektledare och projektmöte för Etablera närodlad textil i Sverige

ny-projektledare

BioInnovations textilinnovationsprojekt har fått en ny projektledare, Erik Perzon på Swerea IVF. Han arbetar som forskare inom fiberutveckling och tar över efter Pernilla Walkenström som i somras har bytt tjänst.

Den 21 september samlades hela projektet för ett möte hos Swerea IVF i Mölndal. Förutom att den nya projektledaren fick möjlighet att presentera sig själv ordentligt för deltagarna genomsyrades dagen av olika inspirerande inslag. Till exempel berättade Mats Lundin, vd för Swerea IVF, om framtidens material utifrån en ny rapport som institutet tagit fram. Utöver det fick samtliga arbetspaketledare berätta hur deras projekt ligger till och vilka resultaten och effekterna blir om de lyckas fullt ut.

Läs mer om Etablera närodlad textil i Sverige

Läs mer och beställ Swereas rapport om Framtidens material