Ny forskning ska bidra till mer hållbar textilindustri

Svenska innovationer kan bli globala lösningar för hållbar textil industri. Med tre delprojekt och ett koordineringsprojekt gör BioInnovation nu en stor satsning. Målet är att bidra till en mer hållbar textilindustri och öka Sveriges betydelse på området.

Erik Perzon och Hanna de la Motte

Erik Perzon, IVL och Hanna de la Motte, RISE. Foto: Johan Olsson

Arbetet med att utforma forskningsprojekten har skett enligt en ny modell. Olika branschaktörer har haft möjlighet att påverka och bidra med insikter i omfattande förstudier och runda-bordssamtal.

– Vi har fokuserat på vilka behov som faktiskt finns i branschen och det har resulterat i en hög träffsäkerhet kring vilka utmaningar som vi står inför. Jag tror att det här arbetssättet kommer att stå modell för framtida satsningar, säger Hanna de la Motte, affärs- och innovationsområdeschef, RISE som kommer koordinera forskningsprojektet som fått namnet Circular Textile Innovations.

Delprojektet Kemisk återvinning av regenererade fibrer (MMCF) kommer studera sorteringsteknik, hantering av färgämnen och olika återvinningsprocesser. Syftet är att undersöka hur fibrerna kan ingå i cirkulära giftfria flöden. Resultatet kan innebära att fibrerna blir nya textilfibrer, förpackningar eller kemiska byggstenar.

Maria Ström, the Loop Factory

Maria Ström, The Loop Factory. Foto: Pontus Törnqvist

– Den årliga tillväxten av biobaserade textilfibrer som viskos, lyocell och modal är hög och i takt med det behöver vi utveckla effektiva och robusta återvinningsprocesser för flera olika applikationer i cirkulära flöden, säger Maria Ström, affärsområdesansvarig textil & innovation, The Loop Factory, som leder projektet.

Delprojektet Innovativa fiberblandningar och garnspinningstekniker undersöker nya alternativ till fiberblandningar och nya garnspinningstekniker.

– Vi behöver öka användningen av hållbara fibrer och fasa ut kommersiella ohållbara material som fossila fibrer eller konventionell bomull, säger Erik Perzon, senior projektledare Textil, IVL, som kommer att leda projektet.

Delprojektet Mekanisk textilåtervinning – Roadmap för svensk processkapacitet ska ta fram en roadmap som ska bidra till ett välfungerande cirkulärt ekosystem för textilt avfall och minska användningen av fossila råvaror.

– Det finns potential att investera i textilåtervinning i Sverige. Många är överens om att en textilrivningsanläggning borde finnas, men det har inte varit tydligt vem som ska ta initiativet, säger Erik Perzon, senior projektledare Textil, IVL, som även leder detta projekt.

Den svenska textilindustrin genomgick en stor kris under 1970-talet som ledde till att 70 000 arbetstillfällen gick förlorade i Sverige. Nu skapas möjligheter att göra förändringar i en bransch som står inför globala utmaningar.

Vi vet att textilindustrin har en stor förändring framför sig

– Vi behöver lösa de här frågorna och vi har inte mycket tid på oss. Vi vet att textilindustrin har en stor förändring framför sig. Det krävs breda projekt med många aktörer är för att få till en omställning och en samhällseffekt, säger Hanna de la Motte, RISE.

Per Edström

Per Edström, programchef BioInnovation. Foto: Urban Jörén.

Per Edström är programchef på BioInnovation:
– Målet är att få till en fundamental förändring för hur textilier kan bli cirkulära i Sverige. Det är en utmaning att ändra beteendet hos konsumenter och återvinna textilmaterial på fibernivå. Nu kan textilindustrin bli en föregångare och inspiration för andra branscher.

Satsningen är en pusselbit för att lösa kommande utmaningar

Från branschorganisationen TEKO:s sida ser man fram emot att följa projekten:

Cecilia Tall, Teko

Cecilia Tall, generalsekreterare Teko.

– Textilindustrin står inför stora förändringar. Både EU:s kommande textilstrategi och det svenska producentansvaret innebär att vi kommer att behöva ta hand om våra uttjänta textiler och byta till nya hållbara cirkulära material. Satsningen är en pusselbit för att lösa kommande utmaningar och vi ser mycket fram emot att få se löpande resultat från projektet, säger Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO och styrelseledamot i Bioinnovation.

 

Snabba fakta om projektet Circular Textile Innovations Sweden – Sustainable system change in the textile industry

Kemisk återvinning av regenererade fibrer (MMCF)
Projektet kommer att studera sorteringsteknik, hantering av färgämnen och olika återvinningsprocesser. Leds av Maria Ström, The Loop Factory.
Projektet omfattar 6 670 000 kronor under två och ett halvt år.

Innovativa fiberblandningar och garnspinningstekniker
Projektet kommer att undersöka nya fiberblandningsalternativ och garnspinningstekniker.
Projektet leds av Erik Perzon, senior projektledare, Textil, IVL och omfattar 9 845 000 kronor under två och ett halvt år.

Mekanisk textilåtervinning – Roadmap för svensk processkapacitet
Projektet ska klargöra förutsättningarna för att etablera en svensk kommersiell textilrivningsanläggning, omfattar 4 415 000 kronor under två år och leds av Erik Perzon, senior projektledare, Textil, IVL.

Ett övergripande koordineringsprojekt kommer att ansvara för kommunikation och resultat- samt informationsspridning mellan delprojekten. Koordineringsprojektet leds av Hanna de la Motte, affärs- och innovationsområdeschef, RISE.

Läs mer om projektet Circular Textile Innovations.