Nu startar innovationsprojektet Etablera närodlad textil i Sverige

bluerope

Etablera närodlad textil i Sverige är det första större innovationsprojektet som startar inom BioInnovation. Projektet är en del av det prioriterade området Materials och syftar till att utveckla området kring non-woven och textila material i Sverige. En del av projektet är att skapa en övergripande kunskapsplattform som ska kunna stödja ny samverkan mellan olika branscher och nya affärsmodeller. En annan handlar om att ta fram ett antal proof-of-concept inom produkter, produktion, återvinning, produktutvecklingskoncept och hållbar viskos.

Förväntade resultat från projektet är dels tekniskt genomförande av respektive proof-of-concept dels att genom kunskapsplattformen identifiera värdekedjor med potential, framgångsfaktorer i arbetssätt och initiera ny samverkan utanför projektet. Projektet ska även illustrera global marknadspotential och etablera ny kunskap för ökad innovationsförmåga.

Projektet kommer att pågå fram till hösten 2018. Projektledare är Pernilla Walkenström, Swerea IVF.

Här kan du läsa mer om projektet