Utlysning om biobaserade produkter designade för cirkulära flöden öppen

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation lyser nu ut 25 miljoner kronor för forsknings- och innovationsprojekt. Utlysningen riktar sig till projekt som vill öka andelen biobaserade produkter, komponenter och material designade för cirkulära flöden.

Kraven och behoven från samhälle och konsumenter ökar på produkter och lösningar med minskad klimatbelastning. Att gå över från fossila till biobaserade råvaror och ett mer effektivt resursutnyttjande är viktiga steg. Design och produktutveckling har stort inflytande på en produkts miljöpåverkan genom hela dess livscykel. Framtidens produkter och material behöver därför designas utifrån möjligheten att uttjänta produkter och material kan ingå i cirkulära flöden.

Därför vill BioInnovation med den här utlysningen stötta projekt som ska ta fram biobaserade produkter, komponenter och material med en livslängd som är anpassad utifrån dess avsedda användning och designas med ett värdeskapande cirkulärt perspektiv.

Lena-Marie Jensen, Science Park Borås.

Lena-Marie Jensen är en av medlemmarna i BioInnovation Team of Experts som varit med och tagit fram utlysningens inriktning. Till vardags är hon verksam vid Science Park Borås vid Högskolan i Borås där hon arbetar med textil innovation inom Smart Textiles.

– Det spännande med den här utlysningen är att vikten av design och produktutveckling lyfts fram tidigt. För det är just här som arbetet med förändring börjar, det handlar om att göra rätt från början, säger Lena-Marie Jensen.

Textil, inredning, förpackning bygg och fordon är exempel på områden där projekt kan finansieras, men även andra områden. De som söker projektmedel kan vara tillverkare, leverantörer, materialförädlare, designers, arkitekter, produktutvecklare, användare eller återvinningsaktörer. Även universitet, högskolor, forskningsinstitut med flera omfattas av erbjudandet.

– Utlysningen har ett brett anslag. Designers, arkitekter och produktutvecklare är en grupp som vi inte annars pekar ut så tydligt men här riktar vi oss till alla som vill ingå i och påverka det biobaserade och cirkulära materialflödet, förklarar Lena-Marie Jensen.

Två former av forskningsprojekt

Utlysningen finansierar två former av forskningsprojekt:

• Forsknings- och innovationsprojekt med mål på lägre TRL (3-5) kan söka upp till 4 miljoner kronor.
• Demonstrationsprojekt med mål på högre TRL (5-7) kan söka upp till 8 miljoner.

– I övergången till en biobaserad och cirkulär ekonomi kommer vi att behöva få fram många olika lösningar. Att utlysningen finansierar två former av projekt gör det möjligt att skapa en bredd i lösningarna och att de kan mogna i olika takt, menar Lena-Marie Jensen.

Per Edström

Per Edström, tillträdande programchef, BioInnovation.

– Framtidens cirkulära värdekedjor kräver material och produkter som redan från början är designade för cirkularitet, och vi vill bidra till att öka såväl andelen biobaserade lösningar som hela bioekonomin. Vi har sett att intresset för detta är stort, och det är därför andra gången BioInnovation öppnar en utlysning för att stötta utveckling av konkurrenskraftiga biobaserade lösningar som är i grunden cirkulära, säger Per Edström, tillträdande programchef, BioInnovation.

Informationsmöte 15 december

Ta del av informationsmötet i efterhand se inspelningen.

Sista ansökningsdag till utlysningen är den 29 mars 2022.

Läs mer om utlysningen här!