Nedbrytbar odlingsduk istället för plast på åkern

Varje år används stora mängder fossilbaserade odlingsdukar i jordbruket. Under tre år har Wargön Innovation därför drivit ett samverkansprojekt för att utveckla nedbrytbara alternativ som inte skadar miljön.

– Det ser bra ut, flera av de nedbrytbara odlingsdukarna ser ut att ha hållit ogräset borta, och det lovar gott för framtiden eftersom det är ohållbart att fortsätta att förorena jordarna på det sätt som sker på många håll i världen idag, säger Susanne Eriksson från Wargön Innovation. Susanne har lett projektet, Etablera närodlad textil i Sverige – Högvolymprodukter till jordbruket, som utforskat möjligheterna att utveckla nedbrytbara odlingsdukar för jordbruket.

Nedbrytbar duk minskar plastföroreningar
Dagens odlingsdukar av polypropen- eller polyesterfibrer blir på många håll kvar i åkermarken och skapar nedskräpning och läckage av mikroplaster. I Sverige finns krav på att samla in och destruera plasten vilket innebär mycket arbete som med en nedbrytningsbar duk skulle kunna undvikas.

– Det är slitsamt att samla in och bli av med plastbaserat material. Det är den största fördelen med ett material som är nedbrytningsbart. När säsongen är slut och man har skördat är det bara att fräsa och plöja ner duken, säger Tomas Johansson från RISE, Sveriges forskningsinstitut, som testat flera dukar av cellulosamaterial.

Söker entreprenör för kommersialisering
De nedbrytbara dukarna som tagits fram av projektparterna har testats i fältförsök vid Sötåsens Naturbruksgymnasium i Töreboda. Odlingsdukarna har varit baserade på fiber som hampa, viskos, cellulosa och ull. För att bredda dukarnas funktionalitet har man också prövat att tillsätta ingredienser som paraffin och pepparmyntsolja. Projektet avslutas i augusti 2018, förhoppningen nu är att en entreprenör eller ett företag vill ta prototyperna vidare mot kommersialisering.

– Vi är övertygade att det kommer att finnas en marknad för en odlingsduk som både är bra för miljön och som minskar odlarnas arbetsinsats. Det finns också möjligheter att fortsätta framställa dukar med tillsatser av mineraler eller ämnen som genom så kallad slow release påverkar växterna eller deras miljö positivt, säger projektledaren Susanne Eriksson.

Tron på nya hållbara odlingsdukar till jordbruket är starkt och Wargön Innovation genomför nu tillsammans med flertalet projektparter innovationstävlingen Material för framtidens jordbruk, som har odlingsdukar i fokus.

Projektdeltagare: Wargön Innovation, Innovatum, Swerea IVF, Organoclick, RISE Biovetenskap och material (gamla JTI), Sveriges Lantbruksuniversitet, Fiber-X, Valmet, Vänersborgs kommun, Sporda Nonwoven, The Loop Factory (SWT Development).

Läs mer om innovationsprojektet Etablera närodlad textil i Sverige som drivits inom BioInnovation.

Läs hela pressmeddelandet från Innovatum.