Nästa steg väntar för biobaserade vertikala trädgårdspaneler

Företaget Greenworks går efter en lyckad Hypotesprövning steg 1 nu vidare i steg 2 – nu ligger fokus på formning av biokol och fröer för fasadgrönska.

Prototyp från Greenworks.

Greenworks ambition är att skapa grönare stadsmiljöer – och detta med hjälp av vertikala trädgårdspaneler som företaget utvecklat. I ett Hypotesprövning steg 1-projekt undersökte de tillsammans med Ramboll, EniviGas Technology och RISE om det skulle gå att producera dessa med helt biobaserade material. Hypotesen bekräftades – det går att tillverka odlingsmedia från biokol.

Nu har projektet beviljats finansiering i Hypotesprövning steg 2. Syftet med projektet är att förädla en existerande produkt där målet är att få produkten att fungera vertikalt, anpassad för Greenworks. Hypotesen denna gång är att biokol tillsammans med fröer och organiskt bindemedel går att forma till fast material där fröer tillåts att gro efter vattentillförsel.

Per Berglund, Greenworks.

– Processen vi arbetar med är cirkulär då vi behåller resurser inom samhällets kretslopp, vi bevarar och förvaltar en restprodukt, och designar projekt med hänsyn till återanvändning och återvinning, säger projektledare Per Berglund på Greenworks.

Projektparterna förväntar sig att de i slutet av projektet kommit till en fullständig specifikation av en ny fasadpanel som kommer att vara av stort intresse för fastighets- och byggbranschen. Främst vid nybyggnation men även vid fasadrenoveringar av befintligt fastighetsbestånd av kontorsfastigheter likväl som flerbostadshus.

Projektet har en total budget på 1,9 MSEK och pågår mellan november 2021 och oktober 2022.

Läs mer om projektet Formning av biokol och fröer för fasadgrönska – steg 2.