Mycket på gång inom biobränsleområdet

Just nu rapporteras om flera initiativ för utvinning av biobränsle från skogsråvara. Rottneros, Preem och Renfuel vill starta ligninanläggning för biodrivmedel, uppger tidningen Skog Supply. Sekab ingår i ett stort EU-projekt som ska visa hur rester från skogsindustrin kan bli biobensin och bioflygbränsle, rapporterar tidningen Ny Teknik.

Preem, Renfuel och Rottneros undersöker möjligheten att upprätta världens första ligninanläggning vid Rottneros massabruk i Vallvik. Företagen beräknar att anläggningen kan vara färdigställd år 2021 och ha en årlig produktion på 25 000 – 30 000 ton lignin, skriver Skog Supply.

– Lignin kommer, precis som tallolja, bidra till att vi kan fasa ut fossila drivmedel än mer. Det är en värdefull råvara i våra satsningar på förnybara drivmedel baserade på restprodukter från svenska skogen, som dessutom finns tillgänglig i stora volymer, säger Petter Holland, vd på Preem, i ett pressmeddelande.

Läs mer på Skog Supplys webbplats.

EU bidrar med 13,9 miljoner euro till projektet ”Rewofuel” som ska visa hur rester från skogsindustrin kan bli biobensin och bioflygbränsle. Elva aktörer från åtta EU-länder ingår i projektet, däribland svenska Sekab, skriver tidningen Ny Teknik.

Sekab och Peab Asfalt ska tillsammans med bland andra finska Neste Engineering Solutions, franska Global Bioenergies och nederländska Sky NRG demonstrera hur rester från barrved kan bli både biobensin och bioflygbränsle i det treåriga projektet.

Sekab ska bidra med sina kunskaper kring förädling av biomassa till socker och lignin, den så kallade sockerplattformen, som i ett senare steg kan bli biobränsle. Det är ett arbete som hittills skett på demonstrationsivå och ska nu kopplas ihop med Global Bioenergies teknik, som handlar om att omvandla förnybara råvaror till kolväten genom fermentering. Det uppgraderade sockret som Sekab tar fram i Örnsköldsvik kommer att skickas till Tyskland, där Global Bioenergies har sin demoanläggning. Där kommer man att producera isobuten. Finska Neste Engineering har utvecklat tekniken som ska ta isobutenet vidare till bioflygbränsle, skriver Ny Teknik.

Läs mer på Ny Tekniks webbplats (Inloggning krävs).

Även SCA satsar på initiativ inom biobränsleområdet, läs mer i artikeln ”SCA satsar på biobränsle”.