SCA satsar på biobränsle

Skogsbolaget SCA tar klivet in på ett framtida affärsområde som biobränsetillverkare, rapporterar Dagens Industri. Tillsammans med petroleumföretaget St1 vill SCA bygga ett talloljeraffinaderi i Göteborg för en halv miljard kronor. En färdig fabrik kan stå färdig år 2021 och målet är en produktion av 100 000 ton färdigt talloljebränsle, så kallad HVO-diesel per år, skriver tidningen.

SCA driver också en miljöprövningsprocess av ett nytt bioraffinaderi i anslutning till massafabriken i Östrand och på massafabriken i Obbola finns en pilotanläggning för förädling av svartlut.

Läs hela artikeln på Dagens Industris webbplats.