Matchmaking och digitalt mingel för utlysning om doktorandprojekt inom processer

Koordineringsprojektet som är kopplat till BioInnovations utlysning för doktorand- och post doc-projekt inom resurssmarta industriella processer, höll ett informationsmöte med matchmaking den 3 februari. Koordineringsprojektet tar därmed det första steget i skapandet av en företagsforskarskola inom resurssmarta processer. Eventet arrangerades tillsammans med Treesearch, plattformen för samverkan kring forskning på nya material från skogen.

Anna Wiberg, programchef BioInnovation.

Anna Wiberg, programchef för BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson.

– Den här utlysningen möter ett gap som tydligt identifierats inom industrin. Det behövs ökad kunskap och kunskapsuppbyggnad om bioindustrins processer. Utlysningen är en start i ett större initiativ som BioInnovation gör tillsammans med Treesearch där vi avser sätta fokus på kunskapsuppbyggnad inom såväl masterutbildningar som forskning. Projekten som blir resultatet av den här utlysningen kommer att bidra till helheten och är starten för företagsforskarskolan, berättade BioInnovations programchef Anna Wiberg under mötets inledande del.

Anders Norén, utvecklingschef, Holmen, bekräftar industrins behov.

”Utveckling och effektivisering av våra befintliga processer är kärnan i våra affärer”
– Industrin stöttar detta initiativ helhjärtat. Vi ser en alarmerande situation när det gäller framtida kompetens inom området. Många lärare i våra utbildningsmiljöer kommer att gå i pension inom några år, och vi ser en risk för att kunskapen försvinner. På sikt riskerar det att vår konkurrenskraft minskar och detta initiativ är välkommet, sade Anders Norén och tillade;

– Utveckling och effektivisering av våra befintliga processer är kärnan i våra affärer. Vi vill därför stärka det här området, både på akademisidan och forskningssidan. Dagens processer lägger också grunden för att vi ska kunna fortsätta utveckla framtida biobaserade produkter och material.

Vad önskar då industrin få ut av satsningen på en företagsforskarskola?

– Vi vill få till en ökad baskunskap och grundforskning kring våra processer, såväl för pappers- och massaprocessen som för förpackningssidan.  Vi vill också få in fler unga forskare inom området, sade Anders Norén och fortsatte;

–  Treesearch är en viktig plattform för detta initiativ och en viktig part för att få tillgång till forskningsinfrastruktur och ge forskningen ytterligare möjligheter.

Hans Theliander som är professor på Chalmers leder koordineringsprojektet som har uppdraget att skapa synergier mellan projekten i den kommande företagsforskarskolan.

–  Nu är vi i uppstartsfasen av forskarskolan. Under utlysningen är de sökande projekten välkomna att föra en dialog med mig och Daniel Söderberg på KTH, som kan hjälpa projekten med att svara på frågor av teknisk karaktär och hjälpa till att skapa synergier mellan projektförslagen, sade Hans Theliander.

Administrativa frågor kring utlysningen hänvisas till Vinnova. Det är också till Vinnova som ansökningar görs.Illustration av industri med träd i bakgrunden.

Matchmakingeventet modererades av Kristin Witzel, koordinator för Treesearch och Jenny Joensuu, vice-föreståndare för Treesearch, båda från Linköpings universitet.

Eventet avslutades med 12 pitchar från såväl företag som lärosäten samt ett digitalt mingel med flera samtalsrum för vidare dialoger.

Utlysningen för doktorand- och post doc-projekt för resurssmarta industriella processer är öppen till och med den 4 maj 2021, klockan 14.00.

Här kan du läsa mer om eventet och få information om pitcharna: https://treesearch.se/samverkan/treesearch-matchmaking/

Här hittar du information om utlysningen för doktorand- och post doc-projekt för resurssmarta industriella processer.