Resurssmart industri behöver fler examensarbeten

Caroline Stejmar, foto: Carl Moser.

Hallå där Caroline Stejmar! Vad kul att du driver ett projekt för att öka antalet examensarbeten inom skogs-, kemi- och textilindustrin. Berätta lite om vad du ska göra?
– Det övergripande målet för hela projektet är att skapa attraktion för området resurssmart industri hos studenter, och att göra detta genom att öka antalet examensarbeten. Projektet finansieras av BioInnovation och är ett komplement till den pågående satsningen företagsforskarskolan Resurssmarta processer samt stödprojektet Stärkta förutsättningar för utbildningar på masternivå. Projektet kommer stärka dessa med en specifik satsning på examensarbeten. Mycket handlar om att få inspel från företag och akademin för att hitta de bästa sätten att arbeta strategiskt, resurseffektivt och målinriktat med examensarbeten, berättar Caroline och fortsätter:

– Ju mer inspel vi kan få desto bättre kommer arbetet bli. Om man som företag har tankar och idéer kopplade till examensarbeten får man därför gärna höra av sig. Vi hoppas kunna få ett stort engagemang och spridning av det färdiga materialet som kommer vara tillgängligt för alla som vill ta del av det. Vi kommer även att så småningom bjuda in till en workshop som sker någon gång i november där vi kommer diskutera möjliga lösningar och mer detaljerade problemställningar.

Vad har du för bakgrund?

– Jag är uppvuxen på en skogsgård i Värmland och min pappa är jägmästare, vilket la grunden för intresset för branschen. Nu i våras tog jag examen från programmet Civilingenjör och Lärare vid KTH med inriktning energi och miljö. Så jag är en slags pedagogisk ingenjör som kan kommunicera teknik och naturvetenskap. Med den kompetensen, i kombination med ett stort intresse för skogsbranschen, vill jag vara med och bidra i omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger Caroline.

Varför behövs examenarbeten?

– Studenterna kan bidra med värdefull aktuell kunskap och nya perspektiv. Ett examensarbete är alltså ett perfekt tillfälle att testa något nytt eller lösa ett problem man funderat på, som man själv inte kan lägga 100% fokus på. Många studenter önskar skriva sitt examensarbete på ett företag där de kan tänka sig att arbeta på, vilket gör att ett examensarbete kan fungera som ett sätt att lära känna studenten, nästan som en provanställning, menar Caroline.

Vad kommer projektet resultera i?

– Projektet är uppdelat i tre delar. Den första delen kommer resultera i en övergripande rapport där vi beskriver hur och varför organisationer ska arbeta mer strukturerat med examensarbeten och vikten av att målsätta arbetet. Del två är en handledningsguide med syfte att inspirera till och avdramatisera handledning av examensarbeten. Detta material kommer ge relevant information till både nya och erfarna handledare. Det ska kännas kul och spännande att handleda en student! säger Caroline.

– Den tredje delen av projektet ska bli en projekt-kategori-katalog, ett inspirerande material som visar studenterna vilka områden som är av stort intresse för industrin och som därigenom lämpar sig att genomföra sitt examensarbete inom.

Har ni kommit fram till något hittills?

– Även om vi är i början av projektet har flera samtal med personer från akademi och företag gett några fingervisningar på hur man kan arbeta framgångsrikt med examensarbeten. En viktig del handlar om att ha en inställning på företaget att tidigt samla på sig idéer på vad som kan bli ett examensarbete. Idén behöver inte vara genomarbetad och man kan tillsammans med sitt team, och kontaktpersoner i akademin, välja ut de exjobbsförslag som är mest intressanta. Att handledaren, och övriga i teamet, tycker att exjobbet är intressant är en annan framgångsfaktor. Då ökar sannolikheten att studentens upplevelse av handledningen blir positiv och resultatet av examensarbetet blir användbart för företaget, avslutar Caroline.

Företag med idéer om examensarbeten kan kontakta Caroline på caroline.stejmar@skogsindustrierna.se.