Lyckad uppskalning av luktfritt lignin

En av restströmmarna från pappers- och massaindustrin är lignin. Ett användbart ämne med en akilleshäl – lukten. Ligninets karakteristiska lukt begränsar möjligheterna att använda råvaran för produkter i exempelvis inomhusmiljöer. Valmet har tillsammans med RISE hittat sätt att kraftigt reducera lukten och dessutom lyckats skala upp processen från gram till ton. Därmed har samarbetet öppnat dörrarna för nya marknader.

Lignin. Foto: RISE

Lignin är den näst vanligaste beståndsdelen efter cellulosa i trä och det är byggstenen som ger träet styrka och stadga. I pappers- och massaindustrin har lignin främst använts till att producera energi och värme. Men lignin kan användas som råvara till så mycket mer – såsom drivmedel och material.

I projektet BioLi2.0, ett av projekten inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, pågår flera spännande delprojekt för att vidareutveckla användningsområdena för lignin. Ett av dem drivs av Anders Uhlin från RISE. Delprojektet kallas Odour-free lignin och syftar till att öppna upp fler användningsområden för lignin genom att reducera dess lukt. Forskningen har skett i samverkan mellan Valmet och RISE. Fokus har varit på att ta bort illaluktande komponenter utan att förändra ligninets struktur. Det luktfria ligninet skulle kunna användas som råvara i olika termoplaster som idag används i stort antal applikationer.

– I ett utvecklingsprojekt som detta är det viktigt att visa att det går att skala upp tekniken – det är en förutsättning för att kunna göra affärer. Vi har testat olika koncept i mindre skala och gått vidare med dem som haft mest potential, berättar Anders Uhlin.

Anders Uhlin, projektledare RISE. Foto: RISE

Projektet har pågått i drygt två år och har nått spännande resultat där lukten kunnat reduceras i olika omfattning, från 60 till 85 procents reduktion.

– Vi började med labbförsök på gramnivå, därefter kilo och nu har vi kunnat framställa 1 ton behandlat lignin med reducerad lukt, säger Anders Uhlin.

Henrik Wallmo som är R&D Manager på Valmet ser projektet som viktigt för att öppna upp för ligninets användningsområden.

Henrik Wallmo, R&D Manager, Walmet. Foto: Walmet.

– Ligninet har ännu inte så många konkreta marknader och lukten har varit ett hinder för användning i inomhusmiljöer. Det här projektet har varit viktigt för att öppna upp nya marknadsmöjligheter.

För Valmet har uppskalningen varit väsentlig.
– Uppskalningen har varit vårt mål med projektet. För oss är det viktigt att i kommunikationen med potentiella kunder kunna berätta att produkten kan levereras i större mängder, berättar Henrik Wallmo.

Försöken har genomförts i Bäckhammar på RISE LignoDemo där Nordic Papers sulfatfabrik stått för leveransen av råvaran.

När projektet startade fanns patentansökningar som nu gått igenom och som kan resultera i flera ansökningar framöver.

Projektet har gett uppslag till möjligheter att ytterligare kraftigt sänka lukten, upp till 95% reduktion, genom en modifierad metod. Något som Valmet och RISE kommer att arbeta vidare med efter projektets slut.

– Vi ser att det pågår många intressanta utvecklingar inom ligninområdet. Och med de här försöken har vi visat att det nu går att framställa luktfritt lignin i stor skala. Det kommer att ge många fler användningsområden för ligninet och öppna upp för fler marknadsmöjligheter, säger Anders Uhlin.

Faktaruta BioLi2.0 – Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier
I innovationsprojektet ska företag, forskningsinstitut och akademi under 2,5 år samarbeta för att utveckla processer för framställning av drivmedel och kemikalier baserade på förnybart lignin som ersättning för fossila, petroleumbaserade produkter. Projektet är uppdelat i fem delprojekt som täcker kedjor från råvara till produkter via kemisk omvandling och upprening.

Projektbudgeten är på 36 miljoner kronor. Projektledare är Katarina Ohlsson från RISE Bioeconomy.

Läs mer om BioLi2.0.