Läs mer om vår process för utveckling av innovationsprojekt

VarProcess

BioInnovation vill utveckla innovationsprojekt enligt principen bästa möjliga projekt med bästa möjliga konsortium. Detta skiljer sig från en vanlig utlysning där förslag tävlar mot varandra, och vinnande förslag genomförs av förslagsställarna. BioInnovation vill istället kombinera förslag för att få ännu bättre projekt, och sedan bygga konsortier för att få ännu bättre genomförande. Detta är en del av BioInnovations strategiska ledarskap för området.

Inför start av innovationsprojekt 2017 utvecklas projekten i dialog mellan områdets aktörer. Fyra utvecklingsnivåer ska passeras, med var sin mall som utgör underlag för Programstyrelsen och Generalförsamlingen när de beslutar om klustring och prioritering i utvecklingsprocessen. Nedanstående processbild ger en översikt av utvecklingsarbetet.

Du hittar en utförlig beskrivning på sidan Vår process