Vår process

Denna sida är under uppdatering och vi återkommer inom kort med ny information. Har du frågor om vår process är du välkommen att kontakta programkontoret, du hittar våra kontaktuppgifter här.

Förslagsblankett

Denna blankett är till för aktörer som vill inkomma med förslag till projekt, utlysningar eller andra insatser inom BioInnovation. Den ifyllda blanketten skickas till info@bioinnovation.se.

Här kan du ladda ned Förslagsblankett för aktörer (.doc).