Vägen till en utlysning

BioInnovation erbjuder kontinuerligt möjligheter till finansiering för projekt och idéer som främjar biobaserad utveckling. I samarbete med Vinnova öppnas återkommande utlysningar med varierande inriktning som alla syftar till att stödja utvecklingen av biobaserade kemikalier, material, produkter och tjänster.

För att hitta rätt område och inriktning för utlysningarna är företagens, akademins och samhällets behov viktiga för oss att bevaka. Utlysningarna ska riktas mot områden där de gör mest nytta och är mest relevanta i förhållande till andra satsningar som pågår och planeras.

Ett ständigt arbete med omvärldsanalys och marknadsbehov pågår inom våra Expert Teams som är kopplade till BioInnovations tre prioriterade områden: Kemikalier & Energi, Material samt Konstruktion & Design. Genom dialog med våra intressenter samt ett aktivt utbyte med företag, organisationer och nyckelpersoner från våra tre branscher – Skogsindustrierna, Innovations- och kemiindustrierna (IKEM) och Sveriges Textil- och modeföretag (TEKO) –  lyfts möjligheter och utmaningar fram för framtida utvecklingsområden.

Här kan du läsa mer om våra prioriterade områden.

Vi följer också det spännande arbetet som redan nu görs inom de projekt som pågår inom BioInnovation för att fånga upp behov för ytterligare satsningar.

Mer information om våra projektformat och pågående projekt hittar du här.

Hur kan jag påverka?

Det finns flera sätt att påverka innehållet i våra framtida utlysningar.

Som intressent i BioInnovation får man delta i Generalförsamlingens möten. Generalförsamlingen väljer Programstyrelse och fattar beslut om programmets inriktning. Här kan du läsa mer om hur ditt företag eller organisation kan engagera sig som intressent.

Genom att kontakta vår programchef eller någon av ledarna för våra Expert Teams kan du föra fram förslag. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Du kan också fylla i vår förslagsblankett och skicka den till info@bioinnovation.seHär kan du ladda ned Förslagsblankett för aktörer (.doc).

Pågående utlysningar annonseras på Vinnovas webbplats, men du hittar också information om dem på sidan för Utlysningar på denna webbplats.

Välkommen att delta i utvecklingen för fler biobaserade material, produkter och tjänster!