Lansering av BioInnovations Strategiska agenda

I samband med BioInnovations informations- och matchmakingmöte den 7 november i Stockholm lanserades programmets Strategiska agenda.

På plats fanns Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna, Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM, samt Henrik Eriksson, kommunikatör på TEKO, som tillsammans med BioInnovations programchef Anna Wiberg förklarade att bioekonomi och cirkulär ekonomi är två kompletterande krafter i strävan mot en hållbar utveckling. Och det är utifrån det som programmets Strategiska agenda tar sitt avstamp i.

Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna, Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM, Henrik Eriksson, kommunikatör på TEKO, tillsammans med BioInnovations programchef Anna Wiberg. Foto: Johan Olsson

I agendas presenteras BioInnovations tre prioriterade områden; Konstruktion & Design, Kemikalier & Energi samt Material och viktiga utvecklingsområden inom dessa där biobaserat spelar en nyckelroll, exempelvis förpackningar, textilier, biokompositer, industriell värdekedja, biobaserade kemikalier samt drivmedel.

Varför har denna Strategiska agenda tagits fram just nu?
– Den agenda som har legat till grund för BioInnovations etablering och uppbyggnad formulerades redan 2011–2012. Det har hänt mycket i Bioekonomins utveckling sedan dess och med denna uppdatering tar programmet stöd mot grunden för programmet och kliver in i 2020.  Den biobaserade utvecklingen går starkt framåt – men i en hållbar utveckling krävs också ändrade konsumentbeteenden och cirkulära system. Vägen framåt stavas cirkulär bioekonomi, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

Hur har framtagandet av den gått till?
– Arbetet med att uppdatera och utveckla programmets agenda startade redan inför Generalförsamlingens möte 2018 då programmets intressenter fick göra inspel till den strategiworkshop som sedan genomfördes på mötet. Dialoger har förts med intressenter i olika former och arbete i Expert Teamen har också varit viktiga delar i processen.

På vilket sätt är de förutsättningar som tas upp i agendan viktiga i vägen framåt?
– Förutsättningarna som beskrivs i agendan – det vill säga nyckelteknologier, att dra nytta av restströmmar, design, smart digitalisering och kunskap om biobaserat – är alla viktiga för våra tre prioriterade områden, de skapar möjligheter till förändring och kan adresseras inom programmet genom olika satsningar, avslutar Anna Wiberg.

Den Strategiska agendan ger också en beskrivning av cirkulär bioekonomi som begrepp och beskriver bioekonomin som område i stort.

Här kan du läsa vår Strategiska agenda som bläddringsbar pdf.