Lägesrapport: Etablera närodlad textil i Sverige

bluerope_small

Innovationsprojektet ”Etablera närodlad textil i Sverige” (ENTIS) har nu varit igång i ett år.

Urbanisering och tillväxten av medelklassen i många länder innebär att konsumtionen kommer att öka, t.ex. användningen av textilfibrer förväntas öka så mycket att bomull och syntetfibrer, som är de största fibrerna i dag, inte kommer att vara tillräcklig för att fylla behovet 2050. Dessutom har dessa material en hög miljöpåverkan under hela sin livscykel. Med dessa samhällsutmaningar som utgångspunkt finns ett stort behov av nya material med minskad miljöpåverkan i produktionen som också är utformade för enkel återanvändning eller återvinning. Material och produkter som främjar en cirkulär ekonomi.

Projektet undersöker om, och hur, en hållbar biobaserad textilproduktion kan uppnås genom produktion av textilfibrer från skogsråvara eller återvunnen biobaserad textil. Projektet är ett strategiskt initiativ för att utveckla området kring non-woven och textila material i Sverige.

– Det är en viktig styrka i projektet att små och stora aktörer, i flera olika branscher och som ofta är konkurrenter, förmår att samlas kring ett projekt som gynnar hela den svenska biobaserade ekonomin, säger projektledare Erik Perzon.

Nedan sammanfattas de olika arbetspaketens (WP) omfattning och utveckling, inklusive redan uppnådda resultat.