Kick-off för BioLi2.0

kick-off-for-bioli

Den 20-21 september var det kick-off för vårt tredje innovationsprojekt BioLi2.0 – Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier.

Inom ramen för projektet ska företag, forskningsinstitut och akademi under 2,5 år samarbeta för att utveckla processer för framställning av drivmedel och kemikalier baserade på förnybart lignin som ersättning för fossila, petroleumbaserade produkter. Projektet kommer att ledas av Marie Anheden från Innventia och har en total budget om 46,9 Mkr.

Under dagarna fick projektdeltagarna bland annat mer information om programmet, de olika delprojekten och potentiella samverkansområden mellan dessa diskuterades. Första dagen avslutades också med en trevlig middag där deltagarna fick chans att lära känna varandra bättre.

Läs mer om projektet