Kafferostningsprojekt i BioInnovation uppmärksammas av Bioenergitidningen

Ett hypotesprövningsprojekt i BioInnovation, Rosta med pellets: Pelletsteknik för processindustrin – steg 1, omskrivs i senaste numret av Bioenergitidningen.

Läs artikeln

Läs om projektet