IsoTimbers fossilfria byggelement ”helt spot on”

Med det slutliga målet att kunna återföra sina byggelement till naturen påbörjade IsoTimber jakten på ett biobaserat lim. Genom RISE hittade företaget två matchande partners och tillsammans driver de idag projektet 100% fossilfria byggskivor och byggelement inom Bioinnovation.

Med en produkt som består av trä och luftkanaler är limmet nyckel till att ha en helt fossilfri produkt. IsoTimbers mest använda byggelement innehåller 0,9 viktprocent lim, vilket även inkluderar limmet i plywooden.

– Vi har ett otroligt fokus på hållbarhet i företaget. Vår mission är att leverera den mest hälsosamma och miljösmarta husstommen i världen. Vi är inte där än, men det är väldigt viktigt för oss att nå den 100-procentiga nivån, säger Janina Östling, hållbarhetsansvarig på IsoTimber.

Janina Östling, hållbarhetsansvarig på IsoTimber.

Cirkularitet är ett centralt begrepp i IsoTimbers affärsidé. Byggelementen är designade för att enkelt kunna monteras, demonteras och återmonteras, och på så sätt kunna återbrukas.

– De är formstabila, enkla att skruva ihop och skruva isär. Materialet kan återvinnas och användas som råvara till träfiberskivor. Idag är slutsteget energiutvinning, men målet är att materialet ska kunna återföras till naturen, på så sätt sluter man cirkeln, förklarar Janina Östling.

Till sin glädje hittade Janina Östling en möjlig lösning på problemet när hon träffade RISE limningsexpert Magdalena Sterley på Trä och teknikmässan för två år sedan. I ett samtal dem emellan berättade Janina Östling om företagets utmaning att hitta någon som tillverkar biobaserat lim utan skadliga kemikalier tillsatta.

– Hon matchade ihop oss med en annan aktör i sitt nätverk och även med ytterligare ett företag som kunde ha intresse av det här.

Matchningen resulterade i forskningsprojektet 100% fossilfria byggskivor och byggelement som beviljats finansiering genom Bioinnovations utlysning Material med biobaserade komponenter designade för cirkularitet och som drog igång 1 juni 2020. Som litet företag hade de inte haft möjlighet att göra detta på egen hand, påpekar Janina Östling.

– Vi har ett uttalat behov och en direkt tillämpning på det här projektmålet. De andra har en möjlig lösning och kunskap att ta fram det. Därför blir vi ett bra team tillsammans.

Enligt Marielle Henriksson som nyligen tagit över som koordinator för projektet på RISE, är IsoTimbers affärsidé väldigt intressant.

Marielle Henriksson, RISE.

– Vi jobbar i en enhet på RISE som bland annat arbetar med utveckling av nya träbaserade produkter, dessutom verkar vi applikationsnära i vår forskning. Vi är väldigt intresserade av att gå mer mot ett biobaserat samhälle, därför var detta väldigt spot on. RISEs roll i projektet är, utöver att koordinera, att vara med och bidra till att nya innovationer kan skapas hos projektets aktörer. Vi bidrar med kunskap inom limning, trä, miljö och standarder.

Om man ser till resultatet av 100% fossilfria byggskivor och byggelement hoppas Marielle Henriksson att de tillsammans kan demonstrera att det faktiskt går att ta fram fossilfria skivor och byggelement som håller måtten. Självklart är tanken är också att industriparterna ska kunna ta produkten till marknaden och få in det i sin produktion.

– Nybyggnation, särskilt byggmaterial, står för en stor belastning på klimatet. Det är en drivkraft för att öka träbyggandet. Om även råvarorna till limmet kan ersättas med fossilfria alternativ kan det bidra till att minska klimatpåverkan.

Kort om projektet
100% fossilfria byggskivor och byggelement pågår mellan juni 2020 och maj 2022.
Budget: 4 150 000 SEK
Deltagare: RISE, IsoTimber AB samt två större företag inom skogs- och träindustrin.

Läs mer om 100% fossilfria byggskivor och byggelement.