Hur skapar vi framtidens innovationsmiljö för bioekonomin?

Långsiktig samverkan mellan aktörer – det behövs när Sverige ska bli världens starkaste innovationsmiljö inom bioekonomi 2030. Det konstaterade flera aktörer när RISE Processum genomförde en workshop med backcasting under ett seminarium i serien Resurssmart industri den 28 oktober.

Att det händer mycket kring industriutveckling i norra Sverige har inte undgått någon. RISE Processum i Örnsköldsvik är inte något undantag.

– Vi har fått uppdraget från regeringen att bygga ett centrum i världsklass för bioekonomin. På plats i Örnsköldsvik byggs nu en pilothall. Hallen, som ska stå färdig i slutet av 2022 ska bli en flexibel innovationsmiljö med plats för pilotutrustningar, laboratorier, kontor och mötesplatser, berättade Clas Engström, projektledare för Testbädd Bioraffinaderi på RISE.

Regeringsuppdraget genomförs mellan 2021-2022 och däri ryms bland annat 30 olika testbäddar som förläggs till Göteborg, Kristinehamn, Södertälje, Stockholm, Uppsala och Piteå och Örnsköldsvik.

Nikki Schmidt från Big Brain Agency live visualiserade seminariet. Här en illustration av Clas Engströms föredrag.

Ljus innovationsresa

I inledningen av seminariet fick åhörarna också ta del av Axel Hägers innovationsresa från idé till marknad. Axel Häger är ansvarig för företaget Jordinnovation som tillverkar ett komposterbart värmeljus med ett stearin utvecklat från tallolja, en sidoström från pappersframställning. Axel Häger upplever att det finns ett väl fungerande innovationssystem i landet, men understryker vikten av att bli slussad mellan olika aktörer i innovationsstegen.

– Finansiering är viktigt. Utan finansiering kan vi inte utveckla idéerna. Här tycker jag att Sverige är duktigt, vi har ett bra system för innovationer. Men att söka medel är inte helt lätt – men det finns hjälp att få, sade Axel Häger.

Nu befinner sig företaget i säljfasen och finns på inkubatorn Peak Innovation i Östersund.

Startups viktigt för snabbare omställning

Att det är de små företagen med banbrytande idéer som kommer vara viktiga i framtiden underströks i ett panelsamtal om möjligheter och hinder för framtidens innovationsmiljöer, bland annat av Victor Isaksen som leder Sting Bioeconomy som ger stöd till just start-ups inom bioekonomiområdet;

– Det är start-up-bolagen – inte de stora företagen – som kommer ta oss ur klimatkrisen, sade Victor Isaksen.

I panelsamtalet delade, förutom Victor Isaksen, även Sandra Sundbäck, Paper Province, Matts Nyman, Bizmaker Forest Business Accelerator, Johanna Mossberg, RISE och Axel Häger, Jordinnovation sina tankar om den svenska innovationsmiljön.

– Helheten som kan få det här att hända – från innovationskontoren, det offentliga som möjliggör stöd och privata företag kompletterat med kluster, innovationsparker och inkubatorer – är viktig, och att hitta en samverkan bland dessa aktörer, konstaterade Sandra Sundbäck.

– Arenor behövs och det som ofta bromsar är att det inte är självklart var man hittar stöd och partners. Vi behöver bli bättre på att förmedla detta samt att koppla små och medelstora företag mot större industrier, menade Johanna Mossberg.

– Något som är bra är att vi inte tänker lika regionalt längre, utan nationellt, det kommer förbättra innovationssystemet, sade Victor Isaksen.

Matts Nyman är vd för BizMaker som driver programmet Forest Business Accelerator som arbetar med att sammanföra start-ups innovativa idéer och stora företags behov. Under 5 år har ett 30 tal start-ups fått hjälp och verkar nu på stora marknader. Det här är en av Sverige AB:s stora utmaning, menade han;

– Vi behöver verka lokalt och regionalt men måste snabb kunna växla upp till en nationell och internationell kontext. Här märker vi att vi är på rätt väg och våra finansiärer börjar möjliggöra en sådan utveckling.

Illustration: Nikki Schmidt, Big Brain Agency.

Kraftsamling inom särskilda områden

Något som också identifierades som viktigt är att aktörer samlas och kraftsamlar inom särskilda områden.

– Holland är ett internationellt exempel som bygger upp bioekonomisatsningar kring deras kemiindustri med starkt politiskt stöd, trots att man inte har tillgång till egen bioråvara i större utsträckning. Här i Sverige behöver vi en närmare samverkan med politiken för de områden där vi vill kraftsamla, sade Johanna Mossberg.

– En bioekonomistrategi som finns i Finland skulle vara en kraft även i Sverige, konstaterade Johan Börjesson, RISE.

Under ledning av Daniel Adelander, Pro & Pro, genomfördes en gruppvis backcasting utifrån visionen ”Sverige ska vara världens starkaste innovationsmiljö inom bioekonomi”.

I workshopgrupperna lyftes kompetensförsörjning, ett mer hopkopplat innovationssystem ur små och medelstora företags perspektiv, samt vikten av att i samverkan formulera en stark bioekonomi med tydliga satsningsområden.

– Långsiktighet tillsammans – det är så vi uppnår världens starkaste innovationsmiljö för bioekonomi, konstaterade Daniel Adelander när han sammanfattade workshopen.

Illustration: Nikki Schmidt, Big Brain Agency.

Läs mer om seminariet, och se det i efterhand här.

 

Om seminarieserien

Seminarieserien ”Resurssmart industri” pågår under 2021 och arrangeras av BioInnovation i samverkan med de regionala bioekonomiklustren Bothnia Bioindustries Cluster, RISE Processum, Lubirc vid Lunds universitet, Klimatledande Processindustri samt Paper Province. Syftet med seminarierna är att stärka förutsättningarna för utveckling och kommersialisering av biobaserade produkter och material genom att belysa resurssmart industri från olika perspektiv. Läs mer om seminarieserien.