Grimsholm Products AB och DellenCat är nya intressenter i BioInnovation

BioInnovation har fått två nya intressenter. Den ena är företaget Grimsholm Products AB som tillverkar trädgårds- och grönytemaskiner och den andra är DellenCat som bygger katamaraner.

Läs mer om Grimsholm Products och DellenCat. Vi önskar båda välkomna till BioInnovation!

Vill du vara med och påverka genom att också bli intressent i BioInnovation?
Läs mer om hur du blir intressent.