Genombrott med OrganoClicks förpackningsbarriärer för PulPacs torrformningsteknik

Tidigare i år beviljades ett konsortium bestående av Pulpac, Nordic Barrier Coating och OrganoClick ekonomiskt stöd för barriärutveckling och hypotesprovning i BioInnovation. Målet med projektet är att utveckla radikalt nya biobaserade och biologiskt nedbrytbara material och utvärdera tillämpningsmetoder som möjliggör integration av mer miljövänliga vatten (hydro-) och/eller fett (oleofoba) barriärer i torrgjutna förpackningar (torrformerad fiber) som kan ersätta dagens plastförpackningar – och nu har projektet nått ett genombrott. Det skriver OrganoClick i ett pressmeddelande.

OrganoClicks roll i konsortiet är att utveckla och leverera det biobaserade och biologiskt nedbrytbara barriärmaterialet. Nordic Barrier Coating använder barriärmaterialet som OrganoClick tillhandahåller vid sin tillverkning av nonwoven som slutligen används i PulPacs process för tillverkning av torrformerade fiberförpackningar.

– Detta är ett tekniskt genombrott på labbnivå med en stor potential att öka marknaden för torrformerad fiber till de mest utmanande förpackningsapplikationerna och öka effektiviteten ännu mer. Nästa steg är en vidare industriell uppskalning och validering inför en kommande potentiell kommersiell lansering, säger Sebastian Roos, Teknisk chef på PulPac AB.

– OrganoClicks mångfacetterade tillvägagångssätt när vi utvecklar nya produkter börjar med att titta på naturen. Genom att efterlikna levande växters och frukters egen kemi har OrganoClick utvecklat en fibermodifieringsteknik som möjliggör funktionalisering av de flesta fiberbaserade materialen. Den potentiella marknaden som nu är möjliga för förpackningar och engångsprodukter med våra nya vatten- och fettavvisande barriärmaterial för torrformerad fiber från PulPac är enorma och vi är mycket förhoppningsfulla inför nästa steg, säger Dan Blomstrand, VP Biocomposites på OrganoClick AB.

PulPac, OrganoClick och Nordic Barrier Coating har de senaste månaderna genomfört omfattande tester på OrganoClicks hållbara barriärlösningar med nya applikationsmetoder och material som visar mycket hög potential för användning i biologiskt nedbrytbara och livsmedelsgodkända förpackningslösningar för mer komplexa applikationer som kan ersätta plastförpackningar.

– Vårt arbete med att kombinera material och ny kemi från OrganoClick för torrformerad fiber är mycket spännande och vi är stolta över de genererade genombrottsresultaten. Vi funderar nu på en framtida infrastruktur och industriell utveckling för att kommersiellt validera de upptäckta lösningarna som kan tillgodose den globala efterfrågan av torrformerad fiber, säger Urban Winberg, VD på Nordic Barrier Coating AB.

De testade materialen har också en intressant potential att öka effektiviteten i produktionen och förenkla hanteringen av de involverade gröna kemikalierna.

Läs hela OrganoClicks pressmeddelande.

Läs om projektet Hållbara barriärer för cirkulär förpackning – steg 1.