Från ansökan till beviljat projekt: så lyckades Yangi och Reliefed få EU-medel

Ingen ”walk in the park” men en unik möjlighet för små och medelstora företag att växa. På BioInnovations seminarium om att söka EU-medel från EIC Accelerator berättade svenska Yangi och Reliefed om sina framgångsrika resor från ansökan till beviljat projekt.

– EIC Accelerator har varit en fantastisk möjlighet att utveckla Yangi till det vi är idag. Att beviljas medel ger oss också trovärdighet framåt, andra investerare vågar satsa på oss. Men var beredda på att det kostar mer tid och pengar än ni tror, säger Yangis grundare Anna Altner.

”Ta fram en fullskalig affärsplan”

Anna Altner, Yangi.

Yangi utvecklar och erbjuder en ny hållbar teknik för tillverkning av biobaserade förpackningar som kan ersätta plastförpackningar i stor skala. EU-medlen de beviljades 2020 har använts för att bygga den maskin som nu gör att tekniken kan testas och demonstreras med kund, i industriell skala. Ett stort steg på deras pågående kommersialiseringsresa.

– Mitt medskick till andra som ska söka medel från EIC är att lägga mycket tid på att ta fram en fullskalig affärsplan, det bygger trovärdighet. Vilka är ni? Hur ska ni ta er innovation till marknaden? Här är IP jätteviktigt att ha koll på, om inte allt är på plats behöver ni sätta en tydlig plan för att skydda IP framåt, säger Anna Altner.

”Bygg ett starkt team och ta in oberoende expertutlåtanden”

Både hon och Reliefeds Chief Innovation Officer Mark J Kragh trycker på vikten av att styrka marknadspotentialen med letters of intent och att göra proof of concept med kund. Men också att kunna redogöra för sin miljö- och klimatpåverkan med hjälp av exempelvis livscykelanalyser.

Mark J Kragh, Reliefed.

Reliefeds patenterade z.trusion®-teknologi möjliggör resurseffektiv 3D-produktion i ett enda tillverkningssteg. Nyligen gick Polestar in som rådgivare i deras projekt att använda tekniken i utvecklingen av framtida batterikomponenter. Stödet från EIC Accelerator gör att de 2024 kan öppna ett techcenter där de tillsammans med kunder, universitet och forskningsinstitut testar, utvecklar och realiserar sin teknik.

– Bygg ett starkt team med dokumenterat relevant erfarenhet och visa hur ni tänker koppla på potentiella kunder under projektets gång. Ta in oberoende expertutlåtanden och involvera institut, gärna utanför Sverige, för att stärka er trovärdighet, säger Mark J Kragh.

”Dra nytta av EICs stöd och nätverk”

Reliefed och Yangi har båda anlitat konsulter för att skriva ansökan och betonar hur viktigt det är att trots detta dedikera tid och resurser internt. Reliefed uppskattar att ansökningsförfarandet tog drygt 700 timmar i anspråk.

– Jämför flera aktörer och deras prismodeller, ta referenser och förhandla. Oavsett upplägg är mitt råd att inte göra det själva, ta in expertis som förstår hur ni ska skriva er ansökan så att den passar kriterierna och tänk efter noga om ni har kapacitet att göra det här. Det är också viktigt att se nyktert på saken, hit rate är ungefär 5% men ett avslag betyder inte att jobbet är ogjort, säger Mark J Kragh.

På seminariet berättar företagen hur underlagen bland annat legat till grund för andra ansökningar och för att utveckla den egna affärsplanen.

Anna Altner sa avslutningsvis:

– EIC erbjuder otroligt bra stöd och nätverk, dra nytta av det! Kraven är höga men kom ihåg att alla vill att ni ska lyckas.

Seminariet ägde rum den 30 november och arrangerades av BioInnovation i samverkan med EU SME Support. EU SME Support hjälper svenska små och medelstora företag som vill ta steget och söka EU-medel inom olika program. Läs mer om EU SME Support här!

Om EIC Accelerator

EIC Accelerator är EU-programmet som riktar sig till små och medelstora företag (SMF/SME) som har en innovation med hög potential som är banbrytande eller har möjlighet att öppna nya marknader samt har ambition växa kraftfullt. Läs mer om EIC Accelerator.