EIC Accelerator – EU-utlysningen för SMF redo att skala upp innovationer

EIC Accelerator är EU-programmet som riktar sig till små och medelstora företag (SMF/SME) som har en innovation med hög potential och ambition att växa kraftfullt. Men hur ser vägen till ett EIC-projekt ut? Vilken hjälp finns att få för att nå dit?

Nikolaos Xafenias

Nikolaos Xafenias, Chalmers Industriteknik och EU SME Support. Foto: Chalmers Industriteknik.

Nikolaos Xafenias finns till vardags på Chalmers Industriteknik, men är också engagerad i EU SME Support – ett nätverk av specialister som verkar för att fler svenska små och medelstora företag ska söka och få finansiering från EU-programmen Horizon Europe med särskilt fokus på EIC Accelerator, Eurostars samt European Innovation Fund.

Den 30 november kommer Nikolaos Xafenias tillsammans med Marian Mikheil från RISE att ge en fördjupad information om EIC Accelerator när BioInnovation bjuder in till ett digitalt seminarium. Här finns program och möjlighet att anmäla sig till seminariet.

Vi passade på att redan nu ställa några frågor till Nikolaos om EIC Accelerator.

 

Vad vill EIC Accelerator främja?

– EIC Accelerator syftar till att främja banbrytande innovation, utveckla marknadsledande innovativa lösningar och stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag inom Europa. Det främjar projekt som har potential att skapa verklig förändring och som har stort behov av finansiering över en lång tidshorisont, berättar Nikolaos.

Varför ska jag som företag söka EIC Accelerator?

– Programmet erbjuder både finansiering och stöd till affärsutveckling och partnerskap. Stödet är designat på ett sätt som underlättar företag att attrahera de investeringsbelopp som behövs för uppskalning inom en kortare tidsram.

Vilken omfattning av projektmedel kan sökas och hur långa kan projekten vara?

– Sökande till EIC Accelerator kan få stöd i form av bidrag upp till 2,5 M€ för aktiviteter upp till Technology Readiness Level (TRL) 8. Bidraget kan sökas tillsammans med en investeringskomponent (så kallad ”patient capital”) som omfattar upp till 15 M€. Projektens längd ska reflektera nuvarande TRL och kan variera men bör normalt vara mellan 12 och 24 månader.

Hur stor grad av medfinansiering behövs?

– Stödberättigande kostnader för bidragsdelen ersätts upp till högst 70 procent. Investeringsdelen ska främst användas för marknadsintroduktion och uppskalning men kan även användas för att täcka medfinansieringsdelen för bidraget, förklarar Nikolaos.

Hur nära marknadsintroduktion måste min lösning vara?

– Projektet bör vara i ett avancerat stadium, och befinna sig minst kring TRL 5 vilket innebär att teknologin bekräftats i en relevant miljö. Företaget bör också skönja en tydlig väg till marknadsintroduktion för lösningen. Det förväntas att projektet har potential att snabbt nå en marknad och generera konkurrenskraftiga produkter eller tjänster.

Vad menas med att en ”Freedom To Operate” ska vara genomförd innan jag gör min ansökan?

– Det innebär att du måste ha säkerställt att din innovation inte bryter mot andras patent eller andra immateriella rättigheter. Det är viktigt att du har frihet att bedriva din verksamhet utan juridiska hinder.

När kan företag lämna in sin ansökan?

– Det finns tre steg i processen. Ansökningar till det första steget (Short application) kan lämnas in när som helst och utvärderas så snart de tagits emot enligt först till kvarn principen. Dock finns det fastställda utvärderingsomgångar för de övriga stegen som är ”Full application” (fullständiga ansökningar) samt en pitchintervju, berättar Nikolaos.

Just nu pågår en utvärderingsomgång för fullständiga ansökningar (som genomgått steg 2).

– Vi förväntar oss ny information om nästa omgång av steg 2 inom de närmaste veckorna i samband med att information om nästa års genomförande av EIC Accelerator offentliggörs då det så kallade arbetsprogrammet för 2024 publiceras, förklarar Nikolaos och understryker vikten av att företag är ute i god tid med sin ansökan och redo när en ny omgång öppnar.

Ansökan genomförs stegvis, hur lång tid tar det från att jag lämnar in första ansökan till att man får veta om projektet beviljats?

– Tiden från den första ansökan till att du får besked kan variera och beror på när du lämnar in ansökan i andra steget. Men efter att du skickat in din fullständiga ansökan så brukar det ta cirka tre månader innan du får besked om resultatet från pitchintervjun, säger Nikolaos.

Hur kan EU SME Support hjälpa mig och mitt företag innan och under ansökningsprocessen?

–  EU SME Support erbjuder rådgivning och stöd i hela ansökningsprocessen; från att titta på om din idé och mognadsgraden passar utlysningen till att skicka in ansökan. Vi kan exempelvis hjälpa till med att förstå kraven för programmet och ge råd om hur du bäst kan utforma och förbereda din ansökan för att öka dina chanser att bli framgångsrik inom EIC Accelerator-programmet. Passar inte din idé EIC Accelerator så kan vi också titta på andra EU-finansieringsmöjligheter, avslutar Nikolaos Xafenias.

Anmäl dig till seminariet den 30 november här!

Läs mer om EU SME Support.