Fossilfri förskola i Göteborg – politikens roll för en växande bioekonomi

Göteborgs stad har satt upp ett imponerande klimatmål som också tar hänsyn till konsumtionsbaserade utsläpp: 2050 ska staden ha hållbara och rättvisa utsläppsnivåer av växthusgaser. 2017 togs beslut om att satsa på innovation för fossilfritt byggande och det första utmanande projektet som drivs under denna paroll är världens första fossilfria förskola, Hoppets förskola.

Lokalförvaltningen i Göteborg har gett Derome i uppdrag att bygga förskolan och Maria Perzon på konsultfirman Bengt Dahlgren bidrar med projektstöd i miljöfrågorna.

– När vi började undersöka vilka byggmaterial som behövdes insåg vi snabbt att i princip ingenting var fossilfritt eller klimatneutralt. Där och då insåg vi att uppdraget inte längre handlade om att bygga en fossilfri förskola utan att bidra till att ställa om hela byggbranschen, säger Maria Perzon.

Maria Perzon på Bengt Dahlgren. Foto: Carlberg foto

En av utmaningarna är att få företag att producera klimatneutrala byggvaror. Intresset för projektet har varit stort bland leverantörer av byggmaterial men så länge det inte finns någon efterfrågan så är incitamenten för att ställa om för låga.

– Producenter av byggvaror jobbar med jättestora volymer och kan inte ställa om på grund av en förskola. Därför är det otroligt viktigt att politiken, som i fallet med Göteborgs stad, ställer krav som i sin tur påverkar producenterna i en mer klimatanpassad riktning, säger Maria Perzon.

Derome som bygger förskolan Hoppet har lång erfarenhet av hållbart industriellt träbyggande. Genom industriella processer och flöden har de lyckats effektivisera produktionen så att det blir så lite spill som möjligt. De kan helt enkelt materialoptimera på ett sätt som är svårt att göra ute på en byggplats – och de använder trä, på så sätt blir klimatavtrycket minimalt. En av de största utmaningarna med projektet har enligt Anders Carlsson, teknik- och FoU-chef på Derome, varit att göra kreativa val i förhållande till rådande regelverk.

– När du bygger en skattefinansierad förskola där barn ska vistas, och som ska hålla över lång tid, då gäller det att känna sig trygg i de val du gör. Vi har varit tvungna att göra noggranna avvägningar eftersom vi ska förhålla oss till Boverkets lagar och regler och Göteborgs stads krav. Det gäller att ha stor respekt för ett sånt här uppdrag och alla olika vinklar på en frågeställning.

Foto: LINK arkitektur

Hoppets förskola är inte bara en byggnad, det är ett innovationsprojekt. I anknytning till projektet forskas det på en rad olika områden: hur tar vi fram fossilfria färger och lim, vilka policys finns kring hållbara bioplaster och hur kravställer man rätt råvara, hur kan vi återvinna installationsspill från rör, hur kan vi återanvända och återbruka byggvaror och material. Listan på utvecklingsprojekt kan göras lång. BioInnovation är en av plattformarna som bland annat finansierar projekt som tittar på hur man kan ersätta den traditionella bottenplattan i betong mot en variant i trä. Och även hur man bäst använder biobaserad isolering i ytterväggar och utvärderar dess verkliga prestanda i fält.

Anders Carlsson på Derome.

– Att BioInnovation driver på möjligheten för dessa produkter att lyftas in i skarpa projekt är superbra! Vi vill ju använda mer biobaserat material i våra konstruktioner och sänka våra avtryck. Förutom forskning så måste även stat och myndigheter gå in och investera mer i den här typen av byggprojekt – de borde verkligen visa vägen och bygga mer med klimatpåverkan i fokus och i sin kravställan, säger Anders Carlsson.

Västra Götalandsregionen arbetar med att utveckla regionala projekt och är delfinansiär till utvecklingsprojekt runt Hoppets förskola. Tula Ekengren som arbetar med regional utveckling hyllar Göteborgs stad för deras modiga klimatmål, som också tar hänsyn till utsläpp som sker utanför staden, orsakade av konsumtion.

– Genom att sätta ett så tydligt mål skapar de förutsättningar för att jobba med många utvecklingsfrågor inom området. Intresset för hållbarhet har smittat av sig till sjukvården, fordonsindustrin och kommunala fastighetsbolag där man tittar på cirkulära modeller och biobaserade material.

Det som gör att Hoppet sticker ut är att vi bygger en fossilfri förskola ”hands-on”, på riktigt. Jag vet att många sneglar på våra erfarenheter, även vi själva. Nu hoppas vi kunna ta nästa steg och börja bygga fossilfria kvarter för att på sikt bygga allt fossilfritt.

Karin Pleijel (MP), kommunalråd i opposition

Målsättningen är att förskolan Hoppet i så hög grad som möjligt ska vara fossilfri och ha ett minimalt klimatavtryck i allt från materialproduktion och transporter av material till energianvändningen i den färdiga byggnaden. Maria Perzon lyfter politisk påverkan som en viktig faktor för omställningen till en hållbar byggbransch men även forskning.

– Självklart måste vi satsa på forskning för att hitta nya material och processer för att bli fossilfria. Här kan BioInnovation verkligen hjälpa till med att skapa förutsättningar för att ställa om till en hållbar byggbransch!

Läs mer om BioInnovation-projektet Trägrund som tittar på hur man kan ersätta den traditionella bottenplattan i betong mot en variant i trä.