”Det är dags för förändring nu”

Innovationsprojektet Circular Textile Innovations (CITEX), som ska bidra till en cirkulär, giftfri och biobaserad textilvärdekedja i Sverige, har en ny koordinator: Heidi Hautajärvi Stenmark som ska samordna projektet tillsammans med Erik Perzon.

Hej Heidi, vem är du?

Heidi Hautajärvi Stenmark. Foto: Science Park Borås..

– Jag har en lång bakgrund av att leda olika utvecklings- och innovationsprojekt för näringslivet, de senaste två åren för RISE och innan dess bland annat för Delegationen för Cirkulär Ekonomi och Science Park Borås. Hållbarhet och cirkulär ekonomi har varit en central del av mitt arbete ända sedan 2009. I CITEX-projektet har jag en mer koordinerande roll, och jag är därför glad att dela uppdraget med Erik Perzon från IVL, som är expert inom textil, säger Heidi Hautajärvi Stenmark.

Projektet CITEX är angeläget då det årligen produceras närmare sju miljoner ton regenererad cellulosa (viskos, lyocell etcetera) och tillväxttakten är hög. I omställningen till en cirkulär ekonomi behöver återvinning av dessa fibrer utvecklas, för att den biobaserade resursen ska kunna återinföras till marknaden efter användning.

CITEX delprojekt fokuserar på tekniker för återvinning av textil, innovativa fiberblandningar och garnspinningstekniker för biobaserad råvara och bidrar därmed till visionen om en cirkulär bioekonomi, sammantaget omfattar projektet drygt 20 miljoner kronor. Koordineringsprojektet inom CITEX ansvarar för kommunikation mellan delprojekten och för att skapa mötesplatser och samverkan.

Varför är det viktigt att textilbranschen förändras?

– För att det köps mer och mer kläder och det blir mer och mer avfall och nu måste man hitta system och processer för att tillgodogöra sig avfallet, menar Heidi Hautajärvi Stenmark, och fortsätter:

– Men vi måste också få till återbruk, att folk använder kläderna längre, tar hand om kläderna, köper second hand osv. Det handlar om att ha ett annat minsdset och det kommer krävas en systemförändring för att det ska hända på riktigt.

Branschen behöver också designa rätt från början så det blir enklare att återvinna textil till andra produkter, förklarar Heidi Hautajärvi Stenmark. Men hon ser ljust på framtiden:

– Textilindustrin utgör ju verkligen en stor del av växthusutsläppen, men man märker att det börjar hända saker inom området. EU har stor fokus på textil nu, exempelvis kommer det ställas krav i och med EU:s nya avfallsdirektiv och Ecodesign for Sustainable Products Regulation, med till exempel det digitala produktpasset. Så det känns som att det går åt rätt håll.

Vad ser du som viktigt att CITEX-projektet uppnår?

– Jag hoppas projektet kan visa hur viktigt det är med samverkan inom alla delar. Eftersom allt hänger ihop måste vi samverka och inte konkurrera! Nu kommer slutresultaten att komma och vi måste ta tillvara den här kunskapen, att visa att det faktiskt fungerar med samverkan och lyfta den biobaserade textila värdekedjan. Jag ser också fram emot de resultat som delprojekten kommer fram till och att se om dessa går att skala upp, berättar Heidi Hautajärvi Stenmark.

Vad skulle kunna utvecklas mer?

– Inom CITEX hoppas jag på fortsatt samverkan mellan projektmedlemmarna, att lyfta vikten av det biobaserade och att visa att vi gör detta tillsammans och att det fungerar att kraftsamla.

– Lite mer generellt skulle jag önska att alla, från högt till lågt, tar större ansvar. Vi måste i ännu större grad påvisa vikten av att jobba med den här sektorn nu. Men det finns som sagt mycket positivt också för man får intrycket av att alla i branschen vill vara med, alla vill lära sig. Man inser att det är viktigt, att det är dags för förändring nu, avslutar Heidi Hautajärvi Stenmark.