Den cellulosabaserade odlingsduken gav skörd i sommar

Under sommaren har odlingsduken inom Bioinnovations projekt Etablera närodlad textil i Sverige testats. Projektet WP5 är framtaget för att på sikt utveckla en nedbrytbar odlingsduk baserad på cellulosa och som kan ersätta dagens odlingsdukar i plast.

Prototypdukar har använts vid odling av jordgubbar, zucchini och vitkål på bl.a. Sötåsens naturbruksskola i Västra Götaland. Sommarens odlingsförsök har gått enligt förväntan och skördarna av vitkål har sett bra ut.

I höst och vinter fortskrider utveckling av odlingsduken med kompletterande tester i laboratorium där fokus främst ligger fokus ligger på att bättre kunna kontrollera nedbrytningshastigheten. Tester pågår även för att göra odlingsduken mer konkurrenskraftig genom tillförsel av mineraler eller ämnen. Dessa frigörs långsamt i åkern genom så kallad ”slow release” och påverkar växterna eller deras miljö positivt.

I projektet har man också provat att blanda i ett tobakspulver som är en restprodukt från tobaksindustrin. Detta innehåller bitterämnen som verkar avskräckande på ohyra.

Projektet jämför även olika typer av teknologier för att kunna producera en så kostnadseffektiv cellulosabaserad odlingsduk som möjligt. Teknologier som använder mindre vatten, och därmed mindre energi vid torkning är exempelvis intressanta.

– Utvecklingen i projektet ligger helt i fas och vi ser fram emot att på sikt utveckla en produkt som kan gynna svenskt och internationellt jordbruk, fortsätter Magnus Fransson, projektledare på Wargön Innovation