BioLi 2.0 rivstartar året med att utföra tester på Lignin

BioLi 2.0 har kommit igång med planerade experiment och just nu utförs tester i labbskala på depolymerisering av Lignin.  I pilotkörningar separeras lignin från svartlut med membranteknologi och testresultat väntas vara redo att presenteras senare i år. Om resultaten är lyckade så går projektet vidare med att planera för hur en uppskalning skulle se ut och om det finns ekonomiska lönsamheten i innovationen. Gruppen testar även om det går att uppgradera ligninolja genom att behandla den så att den kan fungera som slutprodukt.