Biobaserat byggande på Forum Wood Building Nordic

BioInnovationsprojektet FBBB – Framtidens biobaserade byggande och boende – visade upp projektresultat när den nordiska konferensen Wood Building Nordic arrangerades i Växjö nyligen.

Wood Building Nordic är en konferens som ordnas vart tredje år i Växjö och däremellan i Finland och Norge. På konferensen möts branschkollegor och akademin. Målgruppen är hela träbyggnadssektorn från kommuner, fastighetsägare, arkitekter och konstruktörer till producenter och materialleverantörer. Den 27-28 september 2018 samlades cirka 300 deltagare och 40 utställare i Växjö.

BioInnovationsprojektet FBBB deltog bland annat med en monter där vi ställde ut resultat från projektet. Gustav Jansson med kollegor på Luleå tekniska universitet visade en VR-demonstrator över en trähusproduktion. Den kan användas för att visa var det finns flaskhalsar i en produktion och vad som händer om man förändrar produktionen på något ställe i linjen. Oskar Ranefjärd från Lunds universitet visade prototyper på ytterväggselement – klimatskal – av olika varianter. Tjockleken visar på hur tjocka elementen behöver vara för att få samma värmeisoleringsförmåga och bredden på dem visar hur mycket vägg man kan bygga med samma LCA värde – det innebär att det går att bygga ganska mycket mer biobaserad vägg än annan vägg med samma miljöbelastning, berättar Marie Johansson från RISE som är innovationsprojektledare för FBBB.

Marie Johansson RISE, Oskar Ranefjärd, Lunds universitet, Jörgen Olsson, RISE och Linnéuniversitetet och Gustav Jansson, Luleå tekniska universitet i FBBBs monter.

FBBB presenterade också resultat i tre föredrag. De handlade om resultat kring höga hus i trä, bjälklagsutveckling och digitalisering.

Andra ämnen som presenterades var kommunalt perspektiv på träbyggandet, erfarenhet av träbyggnation i olika delar av världen, miljödeklarationer och livscykelanalyser, produktionseffektivisering, arkitektur, trä och hälsa.

Läs mer om Forum Wood Building Nordic.

Läs mer om projektet FBBB.