Biobaserade byggnader mer energieffektiva än projekterat

IsoleringEva Frühwald Hansson, delprojektledare inom Framtidens Biobaserade Byggande och Boende berättar att biobaserade byggnader visat oväntat goda resultat ur energisynpunkt:
– Vår teori är att det har med de biobaserade materialens förmåga att ta upp och avge fukt att göra. Materialen kan ha en positiv inverkan på energianvändningen.

Inom projektet kommer nu olika uteklimat att simuleras med hjälp av en ”klimatkammare” och på så sätt kan olika väggars isolerförmåga utvärderas vid olika klimat. Om resultaten visar att teorin om att biobaserade material reducerar energianvändningen stämmer kommer frågan om varför att vidare utredas. Preliminära resultat väntas presenteras på trähusdagarna i Jönköping 14–15 mars.