Avtal tecknat om ny anläggning för fossilfri pappersproduktion

Sofidel har tecknat avtal om att bygga en Meva Energy-anläggning på deras mjukpappersbruk i Kisa för att kunna skapa fossilfri pappersproduktion – något som som är direkt kopplade till följd av Meva Energy projekt BtoMI i BioInnovation.

Med installationen så angriper Sofidel den största kvarvarande fossila CO2-utsläppskällan i mjukpappersproduktion: förbränning av fossil gas för processvärme. Kraven på processvärme i pappersproduktion är höga och har exkluderat bioenergi tidigare, men Meva Energys teknik möjliggör en enkel och stabil process som ger en jämn gaskvalitet. Andritz och University of Pisa har verifierat konceptet i en större studie för att undersöka påverkan på pappersmaskinen av att byta till Meva Energys förnybara lågkalorigas.

Läs pressmeddelandet (på engelska) här.

Läs mer i en artikel i Ny Teknik.

Läs om projektet BtoMI: Low value biomass to high quality manufacturing industry.

Foto: Meva Energy