BtoMI – Low value biomass to high quality manufacturing industry

En av de stora olösta utsläppskällorna är generering av högkvalitativ processvärme. Idag bränns fossil gas, naturgas eller gasol, för att generera värme till produktionsprocesser såsom torka mjukpapper, bränna keramik och smälta stål, glas samt aluminium. Samtidigt bränns stora mängder restprodukter från biomassa på jordbruksfält eller i in-effektiva pannor som genererar luftföroreningar. I vissa fall hamnar restprodukterna på deponi utan att cirkuleras.

Det här projektet vill anpassa och utveckla ett innovativt system för förgasning och brännare som använder biomassa som råvara och som kan möta de krav som ställs i en industriell brännarapplikation med avseende på både kostnad, kvalitet och tillgänglighet. En specifik restprodukt som kommer utvärderas i projektet är fiberslam från mjukpapperstillverkning.

Målet med projektet är att förbättra kommersiella förutsättningar för ett förgasnings- och brännarsystem med fokus på följande;

  • Utveckla ett förgasningssystem som är anpassat enligt kraven för en industriell brännarapplikation
  • Utvärdera möjligheterna att använda fiberslam från pappersindustrin i ett lokalt cirkulärt energisystem för att ersätta fossil gas i mjukpapperstorkning.

Projektet kommer utgå från restprodukter från mjukpapperstillverkaren Rexcell och anpassa Meva Energys förgasningsteknologi tillsammans med Finska Enviroburners brännarlösningar för att ta fram ett system som kan testas och utvärderas tillsammans med forskningsorganisationerna RISE Energy Technology Center och RISE bioekonomi.

Därför är detta viktigt

Meva Energys teknologi har en stor potential i industriella brännarapplikationer och möjlighet att vara en del av lösningen för att reducera utsläpp från processvärmegenerering, samtidigt som restströmmar av biomassa utnyttjas bättre. Ett framgångsrikt projekt kan inspirera tillverkande företag att ställa om och samtidigt ge möjlighet för ett högre tryck internationellt på införandet av policys för förnybar värmeproduktion.

Förväntat resultat

Förutom den cirkulära effekten i den lokala symbiosen så kommer en installation av den innovativa förgasnings- och brännarlösningen att direkt kunna reducera mer än 6 000 ton CO2 årligen genom att ersätta fossil gasol. Enligt en preliminär utvärdering av WWF så har teknologin potential att spara 75 miljoner ton CO2 årligen, det vill säga 1,5 gånger Sveriges totala utsläpp.

Det finns ett tydligt marknadsdriv för den här typen av lösningar och även av hållbarhetspotentialen. Dessa parametrar kommer att stärkas från en redan hög nivå, men den tydligaste förskjutningen kommer att kunna ske i teknikmognad.

Deltagare

Meva Energy, Rexcell, Enviroburners, RISE Energy Technology Center och RISE Bioeconomy.

Budget & tidsplan

Projektet har en budget på 9 476 000 SEK (från svenska parter) plus 229 000 EUR (från finska parter) och pågår mellan november 2019 och december 2021.