Alger ska göra hudkrämen och båtfärgen mer hållbar

Alger odlade i Kungshamn kan öka hållbarheten inom så vitt skilda nischer som sårvård, personal care och båtbottenfärg. Det visar resultaten från ett BioInnovation-projekt där Swedish Algae Factory testat att ersätta fossilbaserade lösningar för att kapsla in aktiva ämnen i en rad produkter. Nu får de tillsammans med sina partners ytterligare stöd att utveckla koncepten.

Allt handlar om det som kallas kontrollerad frisättning. Enkelt förklarat går det ut på att kapsla in ett aktivt kemiskt ämne, och sedan kontrollera hur det ”sipprar ut” så att ämnet har en koncentration som är optimal för ändamålet, under lång tid. Vilket ändamålet sen är varierar stort, det kan vara allt från A-vitamin i hudvårdsprodukter till biocider för båtbottenfärg. Vid inkapsling används ofta mikroplaster eller andra kemiskt framställda partiklar som kräver mycket energi och lösningsmedel när de tillverkas. Det är här ett BioInnovation-projekt kommer in i bilden. Det testar istället en fossilfri, biobaserad och mer miljövänlig inkapsling bestående av skalet från kiselalger. Algerna kommer från Swedish Algae Factory och för att säkerställa kvalitén odlas de på en landbaserad odling i Kungshamn, i en cirkulär process där bland annat avfallsvatten från närliggande matindustri används som näring till algerna.

I ett halvårslångt hypotesprövningsprojekt har Swedish Algae Factory tillsammans med RISE och aktörer från olika branscher testat om kiselalgernas skal kan fungera för inkapsling i produkter inom personal care, sårvård och båtbottenfärg. Resultaten från de första labbtesterna var över förväntan för alla tre områden. Nu får parterna ytterligare finansiering av BioInnovation inom ramarna för ett tvåårigt projekt.

Simon Nilsson, Swedish Algae Factory.

– I projektet får vi möjlighet att grundligt utforska nya möjliga affärer för våra kiselalger. Kontrollerad frisättning blir allt viktigare som ett sätt att öka hållbarheten i olika branscher, kan vi göra så att en produkt kan användas under en längre tid behöver vi inte tillverka lika mycket av den. Projektet svarar upp på konsumenters efterfrågan på hållbara lösningar och lagstiftningen som går mot att reglera användningen av fossilbaserade och miljöfarliga ämnen, säger Simon Nilsson, Technical Lead Applications, Swedish Algae Factory.

Siktar på närproducerad hudvård

I det nystartade projektet ingår också hudvårdsföretaget Selego, Amicoat som tillverkar antimikrobiella peptider som förhindrar infektioner och I-Tech vars biocid används i båtbottenfärg för att förhindra påväxt av marina organismer. Målet är att ta fram prototyper för respektive område.

Nelli Trabucco, Verso Skincare. Foto: Sellego.

Svenska Selego, med hudvårdsmärket Verso, vill ta reda på om algerna passar för inkapsling och kontrollerad frisättning av retinoider.

– Det här är ett jätteintressant projekt av flera skäl, dels för att vi här har en partner som är ett företag med stark vetenskaplig förankring och fokus på grön utveckling, dels för att det öppnar för ett svenskt samarbete som ökar andelen närproducerade ingredienser i våra produkter, säger Nelli Trabucco, Product development, Verso Skincare.

Svarar upp på förbud mot miljöfarliga ämnen

Dan Isaksson, I-Tech. Foto: Privat

I-Tech utvecklar en biocid som i båtbottenfärg minskar påväxt av framför allt havstulpaner och därmed också båtens bränsleförbrukning och underhållsbehov. Eftersom ämnet i färgen behöver göra jobbet under flera års tid måste frisättningen kontrolleras.

– Vi utvecklar lösningar som sänker tröskeln för våra kunder att undvika onödig miljöbelastning och svara upp på de regelverk som förbjuder miljöfarliga ämnen i båtbottenfärg. Här har vi dessutom en inkapsling som kommer från havet, dit den sedan återvänder, säger Dan Isaksson, Senior Chemist & Laboratory Operations Manager, I-Tech.

Hjälper till att förhindra infektioner

Pontus Lundberg, Amicoat. Foto: Privat.

Amicoat har forskat fram antimikrobiella peptider som fungerar på liknande sätt som det naturliga immunförsvaret mot bakterier, svampar och vissa virus. Projektet fokuserar på sårvård och hur inkapslingen kan göra peptiderna långtidsverkande. Kan förband bäras längre tid slipper patienten den smärtsamma proceduren att byta förband, biverkningarna blir färre, det går åt mindre material och kostnaderna för vården minskar.

– Resultaten hittills ser lovande ut. Det här kan vi dra nytta av för att förhindra infektioner kopplade till all möjlig medicinteknisk utrustning som förband, katetrar och implantat, säger Pontus Lundberg, VP R&D Amicoat.