Engagera dig

Vill du engagera dig i ett projekt?

Kontakta ordföranden i respektive Expert Team om du är intresserad av ett pågående projekt. Du hittar kontaktuppgifter till respektive ordförande under Områden.

Har du en projektidé eller förslag?

Då kan du svara på BioInnovations öppna utlysningar. Vi presenterar alla öppna utlysningar på sidan Utlysningar, samt i nyhetsflödet på vår webb och i vårt nyhetsbrev. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget.

Du kan också lämna in ett förslag via vår förslagsblankett. Denna blankett är till för aktörer som vill inkomma med förslag till projekt, utlysningar eller andra insatser inom BioInnovation. Den ifyllda blanketten skickas till info@bioinnovation.se.

Ladda hem Förslagsblankett för aktörer (.doc).

Vill du påverka inriktningen på BioInnovation i stort?

Läs mer om hur du blir intressent i BioInnovation.