Utlysning: Biobaserade innovationer i offentligt finansierad verksamhet

Denna utlysning syftar till att stimulera innovationer som leder till nya biobaserade material, produkter och tjänster, som sedan ska kunna implementeras inom offentligt finansierad verksamhet. Projektförslagen kan inriktas mot att utveckla nya material, produkter och tjänster, eller mot att undersöka möjligheter till helt nya funktioner genom att tillämpa ett redan befintligt material i en helt ny miljö. Budget ligger på 32 miljoner.

Viktiga datum

Öppningsdatum: 18 januari 2016
Sista ansökningsdag: 5 april 2016, klockan 14.00
Datum för beslut: 2 juni 2016

Läs mer och ansök här

Matchmaking!

För dig som aktör inom offentligt finansierad verksamhet

Har du som arbetar inom offentligt finansierad verksamhet en utmaning som du tror skulle kunna lösas genom nya biobaserade material, produkter eller tjänster? Vi avsätter nu 32 miljoner kronor för delfinansiering av innovationsprojekt genom vår utlysning Biobaserade innovationer i offentligt finansierad verksamhet. Nu har du möjlighet att publicera era utmaningar här på vår webb.

Du kan publicera ett projektförslag, ett behov eller ett problem som din verksamhet önskar utforma en projektansökan kring i syfte att hitta samarbetspartners. På så vis kan aktörer inom t.ex. näringsliv, akademi, institut, intresseorganisationer eller andra offentligt finansierade verksamheter hitta er för fortsatt samarbete kring en projektansökan.

Anmäl ditt intresse genom att kortfattat svara på följande;

a) Intresseområde/behov/utmaning/problem* som ni önskar finna en lösning på genom att driva ett projekt inom ramarna för denna utlysning.

b) Namn på kontaktperson inkl. kontaktuppgifter

c) Eventuella övriga önskemål kring samarbetspartners

Skicka din anmälan till info@bioinnovation.se. Inkomna förslag till projektsamarbeten kommer att publiceras allteftersom de kommer in. Övriga aktörer uppmanas att ta direktkontakt med angiven kontaktperson för att undersöka samarbetsmöjligheter kring en projektansökan.

*Exempel kan vara innovativa kostnadseffektiva flergångsmaterial, energieffektiv och klimatsmart nybyggnation, minskad användning av fossilbaserade textilier etc.

Inkomna förslag till projektsamarbeten kring ansökan till utlysningen

Region Skåne

Önskar samarbeta kring: Minskad GWP från sjukvårdens förbrukningsmaterial

Kontaktperson
Kristina De Geer
AKSM Enheten för säkerhet och intern miljöledning
Tel: 040-675 31 63
kristina.degeer@skane.se

Landstinget Dalarna

Önskar samarbeta kring: Minskad klimatpåverkan från handskar och sprutor inom sjukvården

Kontaktperson
Philip Näslund
Miljösamordnare, Säkerhets- och miljöavdelningen
Tel: +46 (0)23-49 09 75
philip.naslund@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Önskar samarbeta kring: Minskad klimatpåverkan från medicinmuggar inom sjukvården

Kontaktperson
Mats Fridh
Innovationssluss Västra Götaland, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tel: +46 (0)10-441 1642
mats.frid@vgregion.se

Västra Götalandsregionen

Önskar samarbeta kring: Få in mer lokalproducerad biobaserad råvara i förbrukningsprodukter. Läs mer utförlig beskrivning här

Kontaktperson
Jonna Bjuhr Männer
Miljöstrateg, Hållbar resursanvändning
Koncernstab Regional Utveckling, Koncernkontoret
Tel: +46 (0)700 85 28 20
jonna.bjuhr.manner@vgregion.se