SIP-konferensen är ett erfarenhetsutbyte mellan de strategiska innovationsprogrammen. Konferensen äger rum den 23-24 september 2019 i Borås. BioInnovation är värd för årets konferens.

Här hittar du programmet för konferensen.

Har du frågor om konferensen kontakta Linda Larsson, linda.larsson@bioinnovation.se, 076-8009497.