Projektområden

BioInnovation hanterar utlysningar inom i huvudsak tre områden, konstruktion & design, kemikalier & energi samt material. Skog, hav och biobaserade restströmmar förädlas till kemiska- och materialbyggstenar vilka utgör grunden i nya biobaserade innovationer inom områdena kemikalier och energi, konstruktion och design samt nya material. BioInnovation arbetar inte med råvarufrågor. På dessa sidor kan du läsa mer om de respektive områdena.